Päättäjiltä odotetaan vastuullista alkoholipolitiikkaa, esitysten vaikutukset on tuotava esiin

– Herää kysymys, onko terveysvaikutuksia tutkittu esitysten pohjaksi? On arvopohja poliitikoilla mikä tahansa, minimivaatimus on, että tiedetään esitettyjen asioiden vaikutukset suomalaisten kansanterveyteen. Nämä vaikutusarvioinnit on tärkeää esitellä samassa yhteydessä esitysten kanssa, peräänkuuluttaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Talousjärjestö OECD tuo esiin, että alkoholista aiheutuvat haitat eivät aiheudu ainoastaan juojiin itseensä, vaan niitä koituu myös läheisille ja koko yhteiskunnalle. Onnettomuudet, ennenaikaiset kuolemat, omaisuusvahingot ja palveluiden kuormittuminen ovat merkittävimpiä ”haitat muille” -kustannuksia. Perheissä tilanteet voivat olla hyvinkin vakavia.

– Kohtaamme lastensuojelutyössämme paljon lapsia jotka kärsivät ja tulevat kaltoin kohdelluiksi vanhempien alkoholin ja muiden päihteiden käytön takia. Useat huostaan otetut lapset ovat joutuneet kärsimään vanhempiensa humalahakuisesta juomisesta. Samalla on tärkeä muistaa, että myös vanhempien satunnainen humaltuminen saattaa olla lapselle hyvinkin pelottavaa, toteaa Barnavårdsföreningenin toiminnanjohtaja Pia Sundell. Hän kysyy myös, miten on mahdollista että, päätöksiä joilla on näin radikaaleja vaikutuksia lasten elämään, tehdään ilman kunnollista lapsivaikutusten arviointia?

Alkoholipoliittiset päätökset tulee tehdä ennen kaikkea kansanterveysnäkökulmasta sekä perustaen ne luotettavaan tutkimustietoon. Näin tehdään samalla päätöksiä, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lisätiedot:

Kristiina Hannula
EHYT ry, toiminnanjohtaja
p. 040 701 5207
 
Pia Sundell
Barnavårdsföreningen i Finland, verksamhetsledare
p. 040 501 9105