Oulun, Helsingin, Vaasan ja Kokkolan korkeakoulut ja opiskelijat lähtevät luomaan vaihtoehtoja kostealle opiskelijakulttuurille

Nuoria seisovat rivissä.

Hankkeen kanssa yhteistyöhön osallistuvat Vaasan yliopisto ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, Centria-ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta COPSA, Oulun yliopisto ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO sekä Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.

”Opiskelijoiden hyvinvointi, johon päihdehaittojen ehkäisy kuuluu, on kaikkien asia. Siksi on tärkeää, että hankkeeseen saatiin mukaan sekä korkeakouluja että opiskelijajärjestöjä”, kertoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Sarianna Palmroos.

”Odotamme saavamme KUPLA-hankkeelta tukea ja ideoita tuutoritoimintaan sekä päihteettömämpään opiskelijaelämään, sillä opiskelijakunta OSAKOssa on mietitty näitä asioita jo pidemmän aikaa”, sanoo OSAKO:n hallituksen varapuheenjohtaja Emma Salminen.

Korkeakouluyhteisöjen ja KUPLA-hankkeen yhteistyön tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä eri toimijoiden kesken ja kehittää hankkeen koulutuksia. Opiskelijatuutoreita, opiskelijajärjestöjen aktiiveja sekä korkeakoulujen opetus- ja hyvinvointihenkilöstöä koulutetaan siitä, miten ottaa päihdeongelma puheeksi ja kuinka tukea uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä. Hankkeen yhteistyökumppanit osallistuvat koulutusmenetelmien kehittämiseen ja pilotointiin.

Koulutukset aloitetaan vuoden 2019 aikana. Pilottikoulutusten pohjalta tuotetaan tuutoreille, korkeakoulun henkilöstölle ja opiskelija-aktiiveille suunnatut koulutusmallit ja oppaat, joita kaikki korkeakoulut voivat hyödyntää. Materiaalit ovat myöhemmin kaikkien saatavilla hankkeen verkkosivuilla osoitteessa ehyt.fi/kupla.

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

KUPLA on EHYT ry:n ja Nyyti ry:n yhteinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ry sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.