Ostokokeissa yli puolet sai ostettua K–18-tietokone- tai -konsolipelin

nuori pelaamassa.

Tämän syksyn aikana toteutettiin yhteensä 90 ostokoetta, joilla testattiin, kuinka helppoa nuoren henkilön on ostaa täysi-ikäisille suunnattuja tietokone- ja konsolipelejä. Myyntitilanteista 43 prosentissa kysyttiin henkilöllisyystodistusta, ja sen puuttumisen perusteella kieltäydyttiin myymästä peliä. Pelin ostaminen onnistui 57 prosentissa tapauksista. Ikärajavalvonnassa oli nähtävissä paikallisia eroja: Helsingissä 51 % kieltäytyi myymästä pelin ilman henkilöllisyystodistusta, kun Porissa pelin kieltäytyi myymästä vain 30 %.

Ikä pitää tarkastaa alle 23-vuotiaalta näyttävältä henkilöltä

Lain mukaan vain aikuisille sallitun pelin myyminen alaikäiselle on rikos, josta voi saada sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Digitaalisten pelien ostokokeet tekivät nuorilta näyttävät, mutta täysi-ikäiset henkilöt. Päivittäistavarakauppa ry:n omavalvontaohjeistuksen mukaan K-18-videopelien viitteellinen ikäraja on 23 vuotta. Tätä nuoremmilta näyttäviltä asiakkailta tulisi aina tarkastaa henkilöllisyystodistus.

”Pelimyyntiä valvovan viranomaisen näkökulmasta näyttää siltä, että kauppa tarvitsee entistä enemmän tietoa digitaalisista peleistä ja niiden sisällöstä. Halu ja motivaatio suojella lapsia syntyy vain siten, että asia koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jos pelien ajatellaan olevan harmittomia, ei motivaatiota lain noudattamiseen ole. Jos pelien ikärajoja ei noudateta, voidaan toiminnasta antaa huomautus. Huomautusta voidaan tehostaa uhkasakolla, jos lakia rikotaan tahallisesti”, kertoo ylitarkastaja Maarit Pietinen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Myös kodeilla on vastuu ikärajoista

”Suuri haaste on vanhempien suhtautuminen pelien ikärajoihin. Ikärajojen perusteita ei tunneta ja niihin suhtaudutaan vähättelevästi.” toteaa EHYT ry:n erityisasiantuntija Inka Silvennoinen.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin 2014 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan noin puolet vanhemmista ostaa lapsilleen pelejä ikärajoista välittämättä.

”Joulu on pelien huippusesonkia ja monesta lahjapaketista löytyy pelejä. Kasvattajan tehtävä on tarkastaa lapsen toivepelin ikäraja ja noudattaa sitä, myös jouluna. Markkinoilla on valtavasti hyviä pelejä eri ikäryhmille. Ottamalla selvää tarjonnasta ja keskustelemalla lapsen kanssa löytää jokainen varmasti pelin, joka sekä tuottaa iloa että on ikäkehitykselle sopiva” Silvennoinen lisää.

Ostokokeet tehtiin osana PAKKA-toimintaa. Se on paikallinen ja yhteisöllinen alkoholi-, tupakka-, ja rahapelihaittojen ehkäisymalli.