Onnistuneet lukiojuhlat vaativat koululta selkeää linjaa päihdeasioissa

tiedote_liitutaulu

Onnistuneet lukiojuhlat vaativat koululta selkeää linjaa päihdeasioissa

Vanhojen tanssit ja penkinpainajaiset ovat varmoja kevään merkkejä. Mitkä voisivat olla sellaisia asioita, jotka edistäisivät juhlapäivien kuten penkkareiden, vanhojen tanssien ja nahkiaisten sujumista lukiossa?

Keskeistä olisi, että koululla olisi päihdeasioissa selkeä linja, jonka sekä henkilökunta, opiskelijat että huoltajat tuntevat. Tällöin kaikki tietävät, miten toimitaan.

Kannattaa keskustella nuorten kanssa ja kysyä, mitä juhla merkitsee heille itselleen.  Osallistaminen yleensä toimii: ota nuoret mukaan laatimaan yhteisiä pelisääntöjä.

Juhlapäivien ohjelma on syytä suunnitella ja valmistella hyvin, jotta kaikki tietävät, mitä tuleman pitää. Ohjelman on hyvä olla myös sopivan tiivis, jottei siihen jää liikaa väliaikaa.

Vanhemmat opiskelijat näyttävät toiminnallaan esimerkkiä nuoremmille. Nuoret tunnistavat tämän vastuunsa erityisesti suhteessa alakouluikäisiin.

Koulun arjessa nouseviin päihdeaiheisiin kommentteihin tartutaan ja niistä keskustellaan avoimesti.

Ristiriitaisten viestien lähettämistä on syytä välttää. Kun puhut päihteiden käytöstä, älä samalla kiellä ja naureskele.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen selvityksessä kävi ilmi, että lukiolaiset pitävät edelleen vanhojen tansseja arvokkaana juhlana. Tanssilattialla mokaamisen pelko ja yleisön edessä oleminen saavat pidättäytymään juomisesta. Penkkareihin suhtauduttiin eri tavoin; ne nähtiin karnevalistisena koulunpäätöksenä, johon juominen kuuluu. Haastatellut opettajat kertoivat koulujen kiristäneen suhtautumistaan päihteiden käyttöön koululla viime vuosina.

EHYT ry:n Lukio-hanke pyrkii vahvistamaan ja tukemaan lukioiden päihdekasvatusta.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Eeva Kolttola, 0509189430, eeva.kolttola@ehyt.fi.