Onnistuminen alkoholipolitiikassa on mahdollisuus koko Suomelle

tiedote_liitutaulu

Onnistuminen alkoholipolitiikassa on mahdollisuus koko Suomelle

– Onnistuminen alkoholipolitiikassa voi ratkaista merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, muistutti EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi torstaina järjestetyssä Alkoholi, talous ja työllisyys -seminaarissa. EHYT ry tavoittelee alkoholin kulutuksen maltillista alentamista 8 litraan asukasta kohti.

Alkoholipoliittinen keskustelu on tiivistymässä, kun hallituksen esitystä alkoholilain kokonaisuudistuksesta odotetaan kevätkaudella eduskuntaan. 

– Suomen talouden ja kansanterveyden kannalta on nyt keskeistä nähdä iso kuva. Kuvassa tärkeimpänä piirtyy suomalaisen työura. Jos esimerkiksi ajatellaan maamme kansantaloutta ja suomalaisten mahdollisuutta päästä ajoissa eläkkeelle, on onnistuminen alkoholipolitiikassa avainasemassa. Alkoholi on Suomessa suurin yksittäinen työurien lyhentäjä sekä työikäisten tavallisimpana kuolinsyynä että työkyvyttömyyseläkkeiden taustatekijänä. Kulutuksen laskeminen Ruotsin ja Norjan tasolle purkaisi osaltaan painetta eläkeiän nostamiseen, toteaa Aalto-Matturi ja lisää:

– Hyvinvointinäkökulmasta on erittäin tärkeää saattaa alkoholipoliittinen keskustelu oikeisiin kehyksiin ja nähdä alkoholipolitiikkaan sisältyvät myönteiset mahdollisuudet. Vuoden 2014 lakiuudistuksilla on huolehdittava, ettei menetetä viime vuosien alkoholipolitiikalla aikaansaatuja myönteisiä asioita.

– Kokonaiskulutuksemme on jo laskenut huippuvuosista ja erityisesti nuorten päihteidenkäytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Kaksi edellistä alkoholilain kokonaisuudistusta sysäsivät kuitenkin sekä kulutuksen että päihdehaitat jyrkkään kasvuun. Suomalaisten hyvinvoinnille ei saa tehdä samaa virhettä enää kolmatta kertaa, painottaa Aalto-Matturi.

Kokonaiskulutuksen ja päihdehaittojen vähentämiseen tarvitaan rinnakkain monia keinoja: kulttuurin muutosta tukevaa valistusta, käytännön ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä sekä kohtuullista sääntelyä.

– Kevään ratkaisuissa keinovalikoimaan tulisi kuulua muun muassa linjaus maltillisten veronkorotusten jatkamisesta. EHYT ry ajaa myös päätöksiä alkoholin myyntiaikojen rajoittamisesta ja kuntakohtaisen päätösvallan lisäämisestä julkiseen alkoholinkäyttöön, täsmentää Aalto-Matturi. – On myös hyvä pohtia, millä tavoin osa koteihin siirtyneestä alkoholinkulutuksesta voisi palautua takaisin valvottuun ravintolaympäristöön ja samalla ravintolajuomisen painopiste siirtyä pikemminkin alkuiltaan kuin aamuyön tunteihin, Aalto-Matturi lisää keinovalikoimaan. – Ravintola-alaa koskevat ratkaisut on kuitenkin tehtävä nimenomaan päihdehaittojen vähentämiseksi, ei elinkeinopoliittisista syistä. On hyvä, jos ravintolat saavat takaisin siivun ruokakaupalle menettämästään myynnistä, mutta ravintola-alan menestystä ei voi tukea kokonaiskulutusta lisäävillä keinoilla, kommentoi Aalto-Matturi.

Asenneselvitysten mukaan suomalaisten suuri enemmistö kannattaa kohtuullista sääntelyä. Vapauttavan alkoholipolitiikan puolesta taas puhuu pieni, mutta äänekäs vähemmistö.  On tärkeää, että hallituksen alkoholipoliittisissa ratkaisuissa huolehditaan koko väestön hyvinvoinnista. Tätä tukee selkeä tavoite kulutuksen maltillisesta alentamisesta noin 8 litraan/asukas. Onnistunut alkoholipolitiikka arvioi ratkaisujen vaikuttavuutta kansanterveyden ja kansantalouden vahvistamisen näkökulmasta, ei vaikutuksina yksittäisiin yrityksiin tai elinkeinoaloihin.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. Järjestö kohtasi vuonna 2013 mm. kouluissa noin 70 000 nuorta, 4500 oppilaiden vanhempaa ja noin 3000 nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista.

Seminaarin materiaalit löytyvät klo 14 eteenpäin osoitteessa www.ehyt.fi/uutiset

Twitterissä keskustelua käydään seuraavilla hästägeillä: #alkoholi2014, #ehyt, #alkoholilaki ja #työurat.

Lisätietoja: Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, EHYT ry, puh: 0400 508 234