OECD rohkaisee haittoja vähentävään alkoholipolitiikkaan – Alkoholihaittojen miljardikustannukset Sipilän säästölistalle?

Koriste.

OECD:n raportti kannustaa suuntaamaan toimia paitsi ongelmakäyttäjiin, myös koko väestöön alkoholihaittojen vähentämisessä. Vaikka noin 20 prosenttia väestöstä juo puolet kaikesta alkoholista, raportin johtopäätös on, että neljä viidestä alkoholinkäyttäjistä hyötyisi viikkokulutuksensa vähentämisestä. Raportissa nostetaan kielteisinä ilmiöinä esille muiden muassa nuorten alkoholinkäyttö ja siihen vaikuttavina tekijöinä mm. matala hintataso ja helppo saatavuus. Myös alkoholimainonta nousee esille raportissa. Kansainvälisessä ja suomalaisessa mainontakeskustelussa on puhuttu nimenomaan mainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, mutta OECD:n raportti tuo esille tutkimustuloksia, joiden mukaan mainonnalla olisi yhteys myös alkoholin kokonaiskulutukseen ja suurkulutukseen. OECD:n tiedotustilaisuudessa tänään OECD:n pääsihteeri Angel Gurria otti kantaa mm. alkoholin verotuksen, minimihinnan ja saatavuuden rajoittamisen puolesta keinoina haittojen vähentämiseen.

– Suomalaisessa alkoholipoliittisessa keskustelussa syntyy usein vaikutelma, että alkoholi aiheuttaisi ongelmia ainoastaan Suomessa. Tosiasiassa alkoholihaitoista, ja myös niiden kustannuksista, keskustellaan parhaillaan laajasti Euroopassa, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. – Viimeksi vappuviikolla Euroopan parlamentti päätti päätöslauselmasta, jossa komissiota vaadittiin valmistelemaan EU:lle uusi alkoholistrategia vuosille 2016-2022.

– Alkoholi aiheuttaa Suomessa vuosittain miljardien eurojen välilliset ja välittömät kustannukset. Niiden karsiminen ei kuitenkaan ole ainakaan vielä noussut hallitusohjelmakeskustelujen säästölistoille. On jossain määrin outoa, että talouden tasapainottamiskeskustelussa on ollut helpompi puhua esimerkiksi työajan pidentämisestä, indeksileikkauksista tai julkisista palveluista kuin alkoholihaittojen vähentämisestä.

– OECD:n viestit on Suomessa tavattu ottaa vakavasti. Täytyy siis toivoa, että OECD:n raportti rohkaisi tulevia hallituspuolueita näkemään säästökohteita myös alkoholista aiheutuvissa kustannuksissa, Aalto-Matturi toteaa.

 

OECD:n raportti Tackling Harmful Alcohol Use: Economics and Public Health Policy

Lisätiedot:

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja EHYT ry
p. 0400 508 234