Nuuskakoukku-kampanja kannustaa opettajia puuttumaan nuorten nuuskaamiseen

Nuuskapurkki taskussa.

Nuorten nuuskan käyttö on yleistynyt vajaassa kymmenessä vuodessa. EHYTin vuonna 2019 julkaiseman selvityksen mukaan aikuiset eivät välttämättä tiedä, mistä nuorten käyttämässä nuuskassa on nykyisin kyse. Nuuskakoukku-kampanja pyrkii tammikuussa lisäämään etenkin opetushenkilöstön tietoisuutta nuuskasta ja nuorten nuuskakulttuurista sekä kannustamaan heitä puuttumaan nuorten nuuskan käyttöön.

Kampanjassa nostetaan esille esimerkiksi se, kuinka koulun johdon asettamat selkeät linjaukset ja ohjeet helpottavat opettajien puuttumista.

”Nuuskaan käyttöön puuttuminen vaikuttaa olevan usein yksittäisen opettajan harteilla, vaikka koulun koko henkilökunnan pitäisi tehdä asiassa yhteistyötä”, kertoo EHYTin projektipäällikkö Hanne Munter.

Opettajalle nuuskaamiseen puuttuminen helpompaa kuin poliisille

Koulun alueella opettajien ja rehtorien mahdollisuudet puuttua oppilaiden nuuskan käyttöön ovat jopa poliisia paremmat.

”Poliisi ei voi tarkastaa oppilaan tavaroita, eikä ottaa haltuun oppilaalta löytyviä nikotiinituotteita, ellei asiaan liity jokin alkurikos, josta voi saada vankeutta. Perusopetuslain mukaan opettajalla ja rehtorilla nämä oikeudet tietyin ehdoin kuitenkin ovat”, kertoo vanhempi konstaapeli Niklas Kråknäs Helsingin poliisista.

Välineitä nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen on saatavilla. EHYT ry, Opetushallitus, Syöpäjärjestöt, THL ja Valvira ovat hiljattain laatineet oppaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen. EHYTin Nikotiinihankkeessa on teetetty nuuskan ja sähkösavukkeen käyttökieltokylttejä ja -tarroja kouluja varten.

”Kyltit ja oppaat eivät yksin poista koulun mahdollista nuuskaongelmaa, mutta ne antavat selkeän viestin kaikille koulun alueella oleskeleville, että oppilaitoksessa noudatetaan tupakkalakia kokonaisuudessaan”, Munter muistuttaa.

Vuonna 2019 ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 20,3 % ja tytöistä 6,5 %. Lukion 1.–2.-vuoden pojista 7,2 % ja tytöistä 1,4 %. Peruskoulun 8.– 9.-luokkalaisista pojista 7,6 % ja tytöistä 2,4 %. Vuoden 2017 tuloksiin verrattuna nuuskan käyttö on kasvanut etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla ja tytöillä. Tyttöjen nuuskan käyttö on kasvanut myös muilla kouluasteilla. Nuuskan käytössä on suuria paikkakuntakohtaisia eroja.

Viestintäkampanjaa voi seurata Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #nuuskakoukku. Aineisto löytyy kampanjan verkkosivuilta www.nuuskakoukku.fi sekä kieltokyltit ja opas kouluille maksutta EHYTin julkaisukaupasta.

Elokuussa 2019 alkaneessa lähes vuoden kestävässä Nuuskakoukku-kampanjassa pyritään edistämään nuorten kriittistä suhtautumista nuuskaa kohtaan. Kampanjassa lisätään myös vanhempien ja muiden aikuisten ymmärrystä nuorten nuuskakulttuurista ja nuuskaan puuttumisen tärkeydestä.

Kampanja on osa EHYTin koordinoimaa kolmivuotista Nikotiinihanketta, joka saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Lähteet:

Kouluterveyskysely 2019
Perusopetuslaki
Tupakkalaki
Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen.

Yhteyshenkilö:
Hanne Munter, projektipäällikkö, EHYT ry
hanne.munter@ehyt.fi
p. 050 518 0466