Nuuskakoukku-kampanja haluaa lisätä nuorten kriittisyyttä ja muistuttaa aikuisia vastuusta

Nuuskakoukku-kampanjan banneri.

Tutkija Mikko Piispan vuonna 2018 EHYTille tekemän selvityksen mukaan nuuska näyttää olevan nuorten keskuudessa trendituote. Nuuskaa ei mielletä terveydelle erityisen haitalliseksi ja tätä mielikuvaa tukee esimerkiksi joidenkin urheilijoiden nuuskan käyttö. Myös nuorisokulttuurin virtaukset näyttävät olevan yhtenä syynä nuuskan käytön lisääntymiselle.

”Selvityksessä somevälitteinen kasvuympäristö vaikutteineen nähtiin yhdeksi nuorten nuuskan käyttöä lisänneeksi tekijäksi. Väitteelle tulee pontta, kun katsoo, millaisia nuuska-aiheisia videoita esimerkiksi YouTubesta löytyy tai kuinka nuorison musiikki-idolit tekevät nuuska-aiheisia kappaleita”, sanoo tutkija Mikko Piispa.

Selvityksen mukaan vanhemmat ja esimerkiksi opettajat eivät vaikuta täysin ymmärtävän, mistä nuorten nuuskan käytössä ja nuuskakulttuurissa on kyse. Osa nuorista myös koki, että aikuisten tulisi tietää nuuskasta enemmän ja tarvittaessa puuttua siihen selkeämmin.

Nuuskakoukku-kampanjalla pyritään lisäämään yläkouluikäisten nuorten vanhempien ja opetushenkilöstön tietoisuutta nuuskasta ja nuorten nuuskakulttuurista sekä kannustamaan heitä puuttumaan nuorten nuuskan käyttöön.

”Nuorten nuuskan käyttö yleistyy, joten olisi tärkeää, että aikuisten muistaisivat vastuunsa ja puuttuisivat käyttöön. Kampanjassa nostetaan esille esimerkiksi se, kuinka koulujen johdon asettamat selkeät linjaukset ja ohjeet helpottavat puuttumista oppilaiden nuuskan käyttöön. Nykyisin puuttuminen vaikuttaa olevan usein yksittäisen opettajan harteilla”, kertoo EHYTin projektipäällikkö Hanne Munter.

Kampanjan kohderyhmiä ovat aikuisten lisäksi yläkouluikäiset. Noin vuoden kestävä kampanja rakentuu kohderyhmille suunnatuista kampanjaviikoista pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

Nuuskan ympäristövaikutukset ja markkinointitaktiikat esiin

Nuuskakoukku-kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten kriittistä suhtautumista ympäristön nuuskamyönteisiä viestejä kohtaan.

”Nuuskan maine on joidenkin nuorten keskuudessa nykyään jopa hyvä. Haluamme kampanjassa tuoda esille vähemmälle huomiolle jääneitä asioita, kuten nuuskan ympäristövaikutuksia ja nuoriin kohdistuvia markkinointitaktiikoita”, Munter sanoo.

Viestintäkampanjan suunnittelussa noudatettiin sosiaalisen markkinoinnin elementtejä muuan muassa teettämällä laadullinen tutkimus nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista (Piispa 2018) sekä ottamalla yläkouluikäisiä nuoria mukaan kampanjaviestien suunnitteluun.

Nuorten nuuskan käyttö on yleistynyt vajaassa kymmenessä vuodessa erityisesti poikien keskuudessa. Vuonna 2019 ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 20,3 % ja tytöistä 6,5 %. Lukion 1.–2.-vuoden pojista päivittäin nuuskasi 7,2 % ja tytöistä 1,4 %. Peruskoulun 8.– 9.-luokkalaisten keskuudessa luvut olivat 7,6 % pojilla ja 2,4 % tytöillä. Vuoden 2017 tuloksiin verrattuna nuuskan käyttö on kasvanut etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla ja tytöillä. Tyttöjen nuuskan käyttö on kasvanut myös muilla kouluasteilla. Nuuskan käytössä on myös suuria paikkakuntakohtaisia eroja. 

Nuuskakoukku-kampanja on osa EHYTin koordinoimaa kolmivuotista Nikotiinihanketta. Nikotiinihanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Lähteet:

Kouluterveyskysely 2019

Mikko Piispa: Nuuska ja nuoret – laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista (2018)

Kaikki viestintäkampanjan aikana tuotettu materiaali löytyy nuuskakoukku.fi-sivulta

Lisätiedot:
Hanne Munter, projektipäällikkö, EHYT ry
hanne.munter@ehyt.fi
p. 050 518 0466