Nuoret eivät luota kannabisasioissa valistajiin tai vanhempiin

tiedote_liitutaulu

Nuoret eivät luota kannabisasioissa valistajiin tai vanhempiin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n verkkokyselyyn vastanneet nuoret luottavat kannabistietoudessa tutkimuksiin (61 %), nettiin (52 %) ja omiin kokemuksiin (49 %). Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että nuoret eivät saa ajantasaista tietoa kannabiksesta.

Epäluotettavimmiksi tietolähteiksi nuoret nimesivät vanhemmat (15 %), ”valistajat” (13 %) ja kouluhenkilöstön (14 %). Poliisiin ja lakiin luottaa vastaajista 36 %, joista suurin osa on tyttöjä.

”Vanhemmilla voi olla hyvin kielteiset asenteet kannabikseen, joten heille ei haluta kertoa asiasta. Nuoret ovat usein sitä mieltä, että suurin riski kannabiksesta on käytöstä kiinni jääminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset. Netistä haetaan tietoa tukemaan omaa ja kavereiden näkemystä. Asiallinen valistus pohjautuu tutkittuun tietoon” kommentoi tutkija Jussi Perälä. 

Nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat lieventyneet. 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että kannabiksen käytön eikä kasvattamisen omaan käyttöön pitäisi olla rangaistavaa. Poikia ja tyttöjä oli tässä vastaajaryhmässä täsmälleen sama määrä.

Kysely toteutettiin osana EHYT ry:n Elämä On Parasta Huumetta -yhteisön teemaviikkoa, joka järjestettiin IRC-Galleria-sivustolla lokakuussa. Nimettömänä täytettyyn kyselyyn vastasi 853 nuorta joista tyttöjä 53 % ja poikia 47 %.

Kyselyn tulokset: http://irc-galleria.net/user/EOPH/poll/111047?action=results

Lisätiedot:

Ilmo Jokinen
Päällikkö
Internet- ja mobiilityön yksikkö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
+358 50 407 7188