NordAN seminaarissa pohdittiin järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä

tiedote_liitutaulu

NordAN seminaarissa pohdittiin järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä

Pohjoisten alkoholi ja päihdepoliittisten järjestöjen verkosto NordAN:n pääsihteeri Lauri Beekman herätteli järjestöjen edustajia pohtimaan sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Beekman puhui NordAN:n, (Nordean Alcohol and Drug Policy Network) seminaarissa 14.3. EHYT ry:n toimistolla Helsingin Vallilassa.

Beekman kannusti järjestöjen toimijoita avoimeen suhtautumiseen sosiaalista markkinointia kohtaan. Hänen mukaansa sosiaalinen markkinointi voi tarjota pienten resurssien varassa toimiville järjestöille välineen, jolla vastata alkoholiteollisuuden suurella rahalla ostamaan näkyvyyteen.

Beekman haastoi järjestöjen edustajat pohtimaan, kuinka nämä pystyisivät yhdistämään tavoitteitaan ja mikä tärkeintä – jakamaan tietojaan ja taitojaan. Hän korosti toivovansa järjestöjen välisen yhteistyön lisääntyvän merkittävästi tulevaisuudessa.

NordAN:n tilaisuudessa vierailleen Tarton yliopiston professori Triin Vihalemm korosti puheenvuorossaan, ettei sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuudet rajoitu pelkästään yleisen tietoisuuden herättämiseen. Vihalemm kannusti järjestöjä tavoittelemaan suurempia tuloksia:

– Kuten kaikessa markkinoinnissa, tuotteen merkitys on suuri. – Sosiaalisen markkinoinnin tulisikin keskittyä yksilön jokapäiväisiin valintoihin. Ihmiset muuttavat kyllä tapojaan ja valintojaan jos ehdotetut vaihtoehdot ovat loogisia ja rationaalisia. Vaihtoehdon on vain oltava riittävän houkutteleva, Vihalemm korosti puheenvuorossaan.

Vihalemmin mukaan mielestä järjestöjen tulee tavoitella tilannetta, jossa kampanjoista ja prosesseista syntyy itsenäisiä ja omavaraisia. Toiminnan on kyettävä mukauttamaan itse itseään ja työtä on pystyttävä jatkamaan ilman ulkopuolista tukea. 

Nordic Alcohol and Drug Policy Network NordAN:n tavoitteena on lisätä järjestöjen välistä yhteistyötä Pohjoisen Euroopan alueella. NordAN kiertää Helsingin seminaarin kaltaisten tapahtumien puitteissa eri maissa toimivissa järjestöissä.