NordAN-seminaari: Mitä sosiaalisella markkinoinnilla voidaan saada aikaan?

tiedote_liitutaulu
NordAN järjesti perjantaina 14.4.2014 Helsingissä seminaarin, joka keskittyi sosiaaliseen markkinointiin ja toi esille esimerkkejä hyvistä käytännöistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

– Tutkimus osoittaa, että tietoon perustuvat kampanjat eivät juuri muuta ihmisten käyttäytymistä, vaikka niillä onkin roolinsa kokonaisvaltaisessa alkoholistrategiassa, toteaa NordANin pääsihteeri Lauri Beekman.

– Nämä väärät odotukset ovat usein syitä siihen, että sosiaalista markkinointia ei hyödynnetä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. On kuitenkin selvää, että mikä tahansa kansanterveyttä edistävä toimenpide edellyttää yleisen mielipiteen tukea, joka taas riippuu ihmisten tietoisuudesta. Juuri tässä tietoisuuden rakentamisessa sosiaalisella markkinoinnilla on merkittävä rooli.

EHYT ry:n isännöimässä kansainvälisessä seminaarissa on puhujia Norjan terveysministeriöstä, ruotsalaisesta IQ-kansalaisjärjestöstä, Suomen Syöpäjärjestöistä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Professori Triin Vihalemm Tartton yliopistosta alustaa viestintäkampanjoista poliitiikkojen ja käytäntöjen välillä.

Sen lisäksi, että Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä tehokkaan alkoholipolitiikan toteuttamisessa, niillä on myös ainutlaatuista kokemusta sosiaalisesta markkinoinnista. Kampanjoihin, kuten “How smooth is that?” (Ruotsi), “Snart Mamma” (Norja) ja “Hirviöt” tai “Tuhkalapset” (Suomi) on kohdistunut kansainvälistä kiinnostusta.

Pohjoismaiden ja Baltian järjestön 90 järjestön verkostona NordAN tutkii tapoja yhteistyön parantamiseksi ja olemassa olevien materiaalien jakamiseksi.

– Yksi perimmäisistä ongelmistamme on se, että kun globaali ja rikas alkoholiteollisuus tekee maailmanlaajuisia kampanjoita, terveystoimijat tekevät kaikki omia kansallisia kampanjoitaan pienillä resursseilla ja jakamatta juuri mitään. Voisimmeko muuttaa sen ja parantaa yhteistyötämme, siitä haluamme keskustella, Beekmann kertoo.

Ohjelma: http://nordan.org/events/nordan-seminar-what-can-be-achieved-through-social-marketing/

EHYT ry vaikuttaa myös kansainvälisesti ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin verkostoissa, kuten NordAN:ssa.

 

Lisätietoja:

Lauri Beekmann

nordan@nordan.org

+372 526 1885

www.nordan.org

 

Kristiina Hannula

kristiina.hannula@ehyt.fi

+358 40 701 5207

www.ehyt.fi