Ministeri Rehula: Rahapelihaittojen ehkäisemisestä linjattava nyt

Rulettipyörä.

– Arpajaislakia uudistettaessa ja uutta Veikkausta perustettaessa on ajankohtainen hetki selvittää, miten jatkossa rahapelihaittoja ehkäistään ja vähennetään Suomessa entistä tehokkaammin, kommentoi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

EHYT ry järjesti perjantaina 2.9. Helsingissä Ravintola Palacessa edunsaajatapaamisen, jossa peliyhtiöiden edunsaajat ja rahapelaamisen parissa työskentelevät asiantuntijat kokoontuivat keskustelemaan rahapelihaittojen ehkäisemisestä. Ministeri Rehula peräänkuulutti avauspuheenvuorossaan konkreettisia toimia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi.

Rahapelihaittojen ehkäisemisen parissa työskentelevä projektipäällikkö Tapio Jaakkola EHYT ry:stä korosti tilaisuuden yhteenvetopuheenvuorossaan uusien toimintamallien kehittämistä ja juurruttamista rahapelihaittojen ehkäisemiseksi: 

– Rahapelihaittojen ehkäisy edellyttää kansallista rahapelipoliittista toimintaohjelmaa, joka ohjaa toimintaa ja takaa sille riittävän rahoituksen. Viranomaisten ja peliyhtiön toimet eivät riitä. Tarvitaan myös kuntien sekä kolmannella sektorilla toimivien kansalaisjärjestöjen toimia.

EHYT ry on esittänyt, että arpajaislain uudistuksessa tarvitaan todellisia tekoja rahapelihaittojen ehkäisyn, tutkimuksen ja hoidon kehittämisen pysyvien rakenteiden takaamiseksi. Arpajaislaissa tulee määritellä rahapelimaksu, jolla uuden peliyhtiön rahapelikatteesta varataan 1 % rahapelihaittoja ehkäisevään toimintaan, pelaamisen tutkimukseen ja hoidon kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Yli puoli miljoona suomalaista pelaa rahapelejä riskitasolla. Heistä merkittävä osa on joskus kokenut pelaamisesta jonkinlaista haittaa. Riski peliongelman synnylle on suuri.

Peliongelmasta kärsii 124 000 pelaajaa ja noin 727 000 heidän läheistään. Rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen sekä ongelmapelaamisen ehkäiseminen on paras tapa huolehtia suomalaisen pelijärjestelmän vastuullisesta tulevaisuudesta

Tapio Jaakkola EHYT ry, projektipäällikkö p. 050 463 8212 tapio.jaakkola@ehyt.fi