Lukiolaiset ja päihteet -raportti: Ystäväpiiri muokkaa suhtautumista päihteisiin

tiedote_liitutaulu

Lukiolaiset ja päihteet -raportti: Ystäväpiiri muokkaa suhtautumista päihteisiin

Ystäväpiirin tottumukset muokkaavat lukiolaisten suhtautumista päihteiden käyttöön, osoittaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuore Lukiolaiset ja päihteet -selvitys. Raportti tuo kaivattua lisätietoa suomalaisten nuorten ja erityisesti lukiolaisten suhtautumisesta päihteisiin.
 Lukioissa vietetään tiettyjä perinteiksi muodostuneita juhlia, joiden yhteydessä esiintyy usein päihteiden käyttöä. Lukiolaiset ja päihteet: Laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä selvitti muun muassa vanhojen tanssien ja penkkareiden eroa. Selvityksen mukaan vanhojen tansseissa juominen kuuluu lukiolaisten mielestä vasta jatkoille, mutta penkkareiden kohdalla sen nähdään olevan olennainen osa tapahtumaa.
 

 

Alle kahdeksantoistavuotiaiden kohdalla raittiiden osuus on ollut kasvussa viime vuodet, mikä näkyy myös selvityksen aineistossa. Nuoret, joiden lähipiirissä on ystäviä, jotka eivät juo, suhtautuvat juomattomuuteen positiivisemmin. Kannabikseen nuoret suhtautuvat kaksijakoisesti: osalle se on edelleen huume, josta halutaan pysyä erossa, osalle taas kaveripiirin arkipäivää, helposti saatavaa ja halpaa.

– Nuoret odottavat aikuisilta puuttumista ja rajojen ylläpitämistä. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen projektikoordinaattori ja selvityksen tekijä Eeva Kolttola. – Lisäksi käydään rajanvetoa siitä, miten kasvatus jakautuu kodin ja koulun kesken. Osa aineenopettajista kokee päihdeasioista puhumisen itselleen vieraaksi. Tilanne on ongelmallinen, sillä luokattomassa lukiossa valtaosan opetuksesta hoitavat juuri aineenopettajat.

Päihdeasioista keskustelemiseen ei tarvita erityistä pätevyyttä

Lukio-hanke haluaa korostaa, ettei päihdeasioista keskusteleminen vaadi opettajalta erityistä pätevyyttä.Enemmän kaivataan ajattelutavan muutosta; ehkäisevä päihdetyö ei ole vain tiedon jakamista vaan pieniä arkisia tekoja, välittämisen osoittamista ja avointa keskustelua.

Lukio-hankkeen selvityksen tavoitteena oli tuottaa lukiolaisten juhlimiskulttuureista ajantasaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Lukion terveystiedon ensimmäisellä, kaikille pakollisella kurssilla päihteitä käsitellään vain kansanterveyden näkökulmasta. Tästä johtuen nuoren voi olla mahdollista käydä lukio perehtymättä lainkaan päihteiden käyttöön liittyvään tematiikkaan. EHYT ry kannustaa kaikkia lukioita laatimaan oman päihdesuunnitelmansa, jonka linjaukset ovat koko henkilökunnan tiedossa. Näin esimerkiksi yksittäisen opettajan on helpompi toimia koulun arjessa.

Selvityksen aineisto koostuu kolmelle opettajaryhmälle ja yhdeksälle opiskelijaryhmälle vedetyistä keskusteluista. Ryhmissä oli 3-5 osallistujaa kussakin (yhteensä 10 opettajaa ja 40 opiskelijaa). Osallistujat olivat neljältä eri koululta Vantaalta ja Oulusta.

Raportti on ladattavissa verkosta osoitteesta www.ehyt.fi/lukio-hanke.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

Lisätietoja: www.ehyt.fi

Eeva Kolttola, projektikoordinaattori, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, eeva.kolttola(at)ehyt.fi , puh. 050 9189 430

Helena Hulkko, viestintäpäällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, helena.hulkko(at)ehyt.fi, puh. 050 582 22 11