Kyselytutkimus: Alaikäisen on helppoa saada alkoholia

Ihmisiä puistossa.

Suomalaisnuorten juominen ei ole kiinni alkoholin vaikeasta saatavuudesta. Peräti 65 % 15–25-vuotiaista nuorista katsoo, että alle 18-vuotiaan on helppoa saada alkoholia. Tiedot käyvät ilmi Research Insight Finland Oy:n tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 15­­–25-vuotiaiden suomalaisten asenteita ja näkemyksiä päihteidenkäytöstä.  Tutkimus (n=506) tehtiin web-kyselyiden ja haastatteluiden perusteella huhtikuussa 2016.

Alkoholijuomien helppo saatavuus korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten vastauksissa.

– Peräti 72 prosenttia pääkaupunkiseudulla asuvista nuorista katsoo, että alaikäisen on melko helppoa tai erittäin helppoa saada käsiinsä alkoholia sitä halutessaan. Naisten kokeman mukaan hankkiminen on miehiä helpompaa. Vastausten perusteella herää kysymys, mistä nuoret hankkivat juomansa. Välittääkö joku heille alkoholia vai onko kauppojen ikärajavalvonnassa edelleen petrattavaa. On toki myös niitä nuoria, joiden vanhemmat ostavat heille perjantaioluet, toteaa EHYT ry:n verkko- ja koulutyön osastopäällikkö Ilmo Jokinen.

Nuorten naisten asenteet alkoholimyönteiset

Nuorten raitistumisesta ja alkoholinkäytön siistiytymisestä on puhuttu viime vuosina paljon. Jokisen mukaan nuorten asenteet humalajuomista ja kännitoilailuja kohtaan ovatkin kiristyneet. Lopullisesta muutoksesta on kuitenkin aikaista puhua. 79 prosenttia nuorista kertoo, että omassa kaveripiirissä käytetään alkoholia. Tämä näkyy myös asenteissa juomista kohtaan. 54 prosenttia vastaajista kuvaa ystäväpiirinsä suhtautumista alkoholiin erittäin tai melko myönteiseksi. 21–25-vuotiaiden naisten keskuudessa luku on peräti 69 prosenttia. Saman ikäisten miesten kohdalla alle puolet (46 %) allekirjoittaa myönteisen suhtautumisen.

– Nuorten naisten alkoholimyönteisyys näkyy myös alkoholinkulutuksen kasvuna. Kun muutama vuosikymmen sitten naiset joivat huomattavasti miehiä vähemmän, on juomismäärät nykyisin tasaantuneet. Alkoholinkäyttö ei enää katso sukupuolta, sanoo Jokinen ja jatkaa:

– Mielenkiintoisella tavalla myös nuorten asenteissa humalajuomisen vähentymistä kohtaan on suuria eroja. Kolmannes nuorista ei katso humalajuomisen vähentyneen eikä lisääntyneen. Toinen kolmannes ajattelee raittiiden määrän kasvaneen. Näkemyseroista kertoo myös se, ettei 17 prosenttia vastaajista osaa vastata väittämään. Tuloksista välittyy kuva nuorten elämäntapojen jakaantumisesta. Kaveripiiri määrittää pitkälti sen, miten nuoret käyttävät päihteitä.

Lisätiedot:

Ilmo Jokinen
Osastopäällikkö, EHYT ry
p. 050 407 7188

Linkki tutkimusaineistoon