Kysely: Suurin osa suomalaisista ei kaipaa alkoholin saatavuuden lisäämistä

katukuva.

Kahdeksan kymmenestä kyselyyn vastanneesta pitää alkoholista suomalaiselle yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia merkittävinä ja 55 prosentilla on omassa lähipiirissään ihminen, joka on kärsinyt alkoholin aiheuttamista haitoista.

Lapsia ja nuoria pitäisi suojella erityisesti

Kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että alkoholihaittojen vähentämiseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän. Erityistä huolta suomalaiset kantavat kyselytutkimuksen perusteella nuorille aiheutuvista alkoholihaitoista. Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta katsookin, että alkoholipolitiikalla pitäisi erityisesti keskittyä suojelemaan lapsia ja nuoria.

Tämä heijastuu vastaajien suhtautumiseen ns. limuviinoihin, jotka vapautuisivat myyntiin ruokakaupoissa, jos hallituksen kaavailemat muutokset alkoholilakiin tulisivat voimaan. Kaikkiaan 61 prosenttia vastaajista uskoo, että limuviinojen myynnin vapauttaminen voisi lisätä lasten ja nuorten alkoholinkäyttöä. Neljäsosa vastaajista ei tähän usko ja 13 prosenttia ei osaa tai tahdo kertoa asiasta mielipidettään.

Suomalaiset eivät kaipaa alkoholin saatavuuden lisäämistä

Suurin osa suomalaisista ei omakohtaisesti kaipaa alkoholin saatavuuden lisäämistä. Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia kertoo, että saatavuuden lisäämisestä olisi heille itselleen iloa tai hyötyä, vastakkaista mieltä on enemmistö eli 56 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 56 prosenttia uskoo myös, että alkoholin aiheuttamat ongelmat lisääntyisivät, jos ruokakaupoista, kioskeista ja huoltamoilta saisi entistä vahvempaa alkoholia.

Vapauttamisen haitat hyötyjä suurempia

Kyselyssä pyydettiin vastaajia puntaroimaan myös alkoholin saatavuuden lisäämisen aiheuttamia hyötyjä ja haittoja. Esimerkkeinä saatavuuden lisäämisestä käytettiin nykyistä vahvempien alkoholijuomien myynnin sallimista ruokakaupoissa, Alkon aukioloaikojen pidentämistä ja alkoholijuomien ulosmyynnin sallimista ravintoloista.

Vastaajista 44 % arvioi, että näistä toimenpiteistä aiheutuisi yhteiskunnalle enemmän haittoja kuin hyötyjä. Vastaavasti 18 % katsoi hyötyjen olevan haittoja suurempia. Loput 31 % pitivät hyötyjä ja haittoja yhtä suurina.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan erikseen alkoholin saatavuuden lisäämisen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia talouselämälle. Myönteisiä vaikutuksia pidettiin vähemmän merkittävinä kuin kielteisiä.

 

TNS Gallupin EHYT ry:n toimeksiannosta toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi hieman yli tuhat suomalaista. Kysely tehtiin marraskuun alussa.

Kyselytutkimuksen tulokset (pdf)