Kuluttajaparlamentti asettui tukemaan alkoholimainonnan kieltämistä

tiedote_liitutaulu

Kuluttajaparlamentti asettui tukemaan alkoholimainonnan kieltämistä

Eduskunnan lisärakennuksessa Helsingissä koolla ollut Kuluttajaparlamentti äänesti tänään alkoholimainonnan kieltämisen puolesta. Kuluttajaparlamentin päätökset luovutetaan eduskunnalle myöhemmin tässä kuussa.

Mietoja alkoholijuomia on Suomessa saanut mainostaa vuodesta 1995. Euroopan maista Norjassa alkoholimainonta on kokonaan kiellettyä. Ranskassa ja Ruotsissa lainsäädäntö on Suomen lainsäädäntöä tiukempaa.

Nykyään tiedetään, että alkoholimainonta sekä aikaistaa nuorten juomista että lisää juodun määrää. Varhain aloitettu alkoholinkäyttö puolestaan ennakoi aikuisiän päihdeongelmia. Sitä mukaan kun tutkimustietoa alkoholimainonnan vaikutuksista on saatu lisää, on mainonnan rajoittaminen noussut vahvasti esille Euroopassa ja Yhdysvalloissa konkreettisena keinona nuorten alkoholinkäytön vähentämiseen.

Lukuisat kansalaisjärjestöt myös Suomessa ovat jo aiemminkin vaatineet alkoholimainonnan rajoittamista. Viime hallituskaudella enemmistö kansanedustajista allekirjoitti asiaa koskevan aloitteen. Myös kansalaisten enemmistö on rajoitusten kannalla (TNS-gallup 2012). Ennen kaikkea alkoholiteollisuuden kiivaan vastustuksen ansiosta asia ei kuitenkaan ole edennyt päätöksentekoon. Tällä vaalikaudella mainonnan rajoittamista on valmisteltu peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin johdolla. Valmistellussa lakiesityksessä lähtökohtaisesti kiellettäisiin alkoholimainonta, kuitenkin niin, että poikkeuksena sallittaisiin tuotetietojen kertominen – samaan tapaan kuin Ranskassa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi painottaa, että alkoholimai-nontaa koskevassa keskustelussa kyse ei ole aikuisten oikeudesta juoda alkoholia vaan alaikäisten lasten ja nuorten suojaamisesta juomiseen yllyttäviltä viesteiltä. Vaikka alkoholimainonta ei olisi erityisesti suunnattu nuoriin, se väistämättä vaikuttaa myös heihin. EHYT ry:n viime viikolla toteuttamasta kyselystä käy ilmi, että alkoholimainonta lisää alle 18-vuotiaiden nuorten kiinnostusta alkoholijuomauutuuksiin yhtä paljon kuin 18-vuotta täyttäneidenkin. Useampi kuin kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta nuoresta sanoo mainoksen herättäneen oman kiinnostuksensa alkoholijuomauutuuteen. Verkkokyselyyn vastasi 981 nuorta.

– Alkoholimainonnan kieltäminen ei toki poista nuorten humalajuomista. Siihen vaikuttavat monet tekijät – kaverit, perheen esimerkki, populaarikulttuuri. Juomiseen kannustavia viestejä on kaikkialla. Suuri osa niistä on sellaisia, joita ei lainsäädännön keinoin voi poistaa. Alkoholimainonnan poistaminen sen sijaan on helppoa, ja tekee samalla tilaa vastuulliselle valistukselle ja perheiden kasvatustyölle, Sari Aalto-Matturi toteaa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh. 0400 508 234