Kulttuurin muuttajat -kampanja kyseenalaistaa alkoholin paikan opiskelijakulttuurissa

Opiskelijoita kirjastossa opiskelemassa, piirros.

Syyskuun lopussa alkava Kulttuurin muuttajat -somekampanja kysyy opiskelijoilta, mikä on alkoholinkäytön merkitys opiskelijakulttuurille. Kampanjan toteuttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nyyti ry:n yhteinen KUPLA-hanke. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan lähes viidennes opiskelijoista kokee sosiaalista painetta alkoholin käyttöön ja puolet katsoo, että alkoholittoman vaihtoehdon valinta aiheuttaa huomiota.

– Alkoholi herättää monenlaisia tunteita. Toisaalta sen käyttö liitetään hauskanpitoon, mutta toisaalta osa opiskelijoista saattaa jäädä opiskeluyhteisön ulkopuolelle sen vuoksi, että monien opiskelijatapahtumien ajatellaan olevan liian alkoholikeskeisiä. Kampanjan tavoitteena on kannustaa keskustelemaan avoimesti siitä, millaisia merkityksiä alkoholin käytöllä on opiskelijayhteisön jäsenille, kertoo KUPLA-hankkeen projektipäällikkö Emi Maeda EHYT ry:stä.

Sosiaalisessa mediassa näkyvä kampanja haluaa myös muistuttaa, että kukin sukupolvi pystyy itse vaikuttamaan siihen, millaista opiskelijakulttuuri on: minkälaisia tapahtumia järjestetään, millä keinoilla yhteisöllisyyttä luodaan sekä mitä perinteitä ylläpidetään ja mitä muutetaan. Korkeakouluelämä on muuttunut huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tänä päivänä noin kymmenesosa suomalaisista opiskelijoista ei käytä lainkaan alkoholia.

– Opiskelijaperinteet eivät ole mikään muuttumaton monoliitti. Pysyäkseen elinvoimaisina perinteiden on pystyttävä vastaamaan nykyhetken tarpeisiin ja olemaan merkityksellisiä myös tämän päivän opiskelijoille. Jos jonkin opiskelijaperinteen alkoholikeskeisyys ei tunnu enää hyvältä tai siihen ei ole hauska osallistua, on syytä miettiä, pitäisikö sitä muuttaa, Maeda toteaa.

Kulttuuria muutetaan 30.9.-20.10. Kampanjan sivuilta osoitteesta kulttuurinmuuttajat.fi löytyy taustatietoa ja tukea kulttuurin muuttamiseksi opiskelijayhteisöissä.