Kolme neljästä suomalaisesta ei hyväksy alkoholin mielikuvamainontaa

tiedote_liitutaulu

Kolme neljästä suomalaisesta ei hyväksy alkoholin mielikuvamainontaa

Suomalaiset näkevät, että alkoholilla on liian suuri rooli suomalaisessa elämänmenossa. Näin ajattelee kolme neljästä (75 %) suomalaisesta. Näkemys on yhteinen eri ikä- ja väestöryhmille.

Erityistä huolta kannetaan lasten ja nuorten humalajuomisesta (88 %).  Enemmistö suomalaisista (53 %) ei koe, että Suomessa oltaisiin oppimassa ”eurooppalaista ei-humalahakuista juomista”. Erityisen vähän juomiskulttuurin muutoksiin uskovat alle 25-vuotiaat, joista vain joka kolmas (34 %) arvelee suomalaisen alkoholinkäytön olevan kehittymässä ei-humalahakuiseen  suuntaan.

Tiedot käyvät ilmi TNS-Gallupin helmikuussa toteuttamasta galluptutkimuksesta, johon haasteltiin yhteensä 1004 15-79-vuotiasta suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä. Tutkimus tehtiin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta.

Valtaenemmistö suomalaisista ajattelee, ettei alkoholia pitäisi mainostaa myönteisillä mielikuvilla. Kolme neljästä (76 %) pitää hyvänä, että mainoksessa saa kertoa alkoholijuomasta hinnan ja tuotetietoja, mutta ei hyväksy alkoholin mielikuvamainontaa.  Näkemys on yhteinen eri väestöryhmille ja eri puolueiden kannattajille.  STM:ssä valmisteltavana olevalla alkoholin mielikuvamainonnan kiellolle on siis kansalaisten enemmistön tuki.  Enemmistö olisi valmis myös kieltämään alkoholimainonnan kokonaan. Eri tavoin kysyttäessä mainonnan täyskiellon kannalle asettuu 51 – 60 prosenttia vastaajista.

Päihdejärjestöt ja alkoholiteollisuus tukkanuottasilla

Alkoholimainonnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin on Suomessa kielletty. Päihdejärjestöt ovat halunneet kieltää alkoholin mainostamisen jopa kokonaan sillä perusteella, että se aina vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin riippumatta siitä, onko se suoraan kohdistettu heihin. Alkoholiteollisuus puolestaan on luvannut kehittää alan omaa itsesääntelyä väärinkäytösten välttämiseksi.  

Enemmistö suomalaisista asettuu tässä kiistassa järjestöjen kannalle. Suomalaisista 60 prosenttia kieltäisi mainonnan kokonaan lasten ja nuorten suojelemiseksi, kun taas alkoholiteollisuuden itsesääntelyyn luottaa vain reilu kolmannes (36 %) suomalaista.

– Tulosten perusteella suomalaisten valtaenemmistö kieltäisi nimenomaan alkoholin mieliku­va­­mainonnan. Alkoholimainonnan täyskielto jakaa enemmän mielipiteitä, mutta senkin kannalle asettuu vähintään puolet suomalaisista. Sen sijaan alkoholiteollisuuden itsesääntelyn kehittäminen ei suomalaisten mielestä riitä estämään alkoholimainonnan ylilyöntejä,  toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.   
-Alkoholiteollisuus on pyrkinyt hämmentämään mainonnasta käytyä keskustelua kyseenalaistamalla mainonnan vaikuttavuuden. Mainonnan vaikutuksista nuorten alkoholinkäyttöön on kuitenkin olemassa vahva tutkimusnäyttö.

Lisätietoja:

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234

TNS-Gallupin toimialajohtaja Juhani Pehkonen, puh. 040 557 23 93

Lue lisää: Mielipiteet alkoholin käytöstä ja alkoholimainonnasta 2012