Kaukoihastus vai Avioliitto kannabiksen kanssa? Valistaja hyötyy tunnistamisesta

tiedote_liitutaulu

Kaukoihastus vai Avioliitto kannabiksen kanssa? Valistaja hyötyy tunnistamisesta

 

Kaukoihastus vai Avioliitto kannabiksen kanssa?
Valistaja hyötyy tunnistamisesta

– Parhaisiin tuloksiin kannabisvalistuksessa päästään, kun valistaja kykenee näkemään kannabiksen takaa itse nuoren. Valistajan tavoitteena ei tulisi olla pelkästään tiedon jakaminen vaan laajempi vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, jossa käsitellään nuoren elämäntaitoja, arvoja ja asenteita. Näin ohjeisti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Anni Selin nuorten parissa työskenteleviä kuulijoita tämänpäiväisessä Kannabisfoorumissa Nuoret ja kannabis.

– Kasvatusalan asiantuntijoita auttaa sen tunnistaminen, minkälainen suhde nuorella on kannabikseen, Selin jatkoi.

Hän jäsensi kuusi erilaista ”rakkaussuhdetta” kannabikseen ja toimintaohjeita näihin asiantuntijoiden tueksi. Kaukoihastus, Vastarakastunut, Perusseukkausvaihe, Avioliitto, Kolmiodraama ja Irtosuhde -näkökulmat evästivät asiantuntijoita keskustelemaan nuorten kanssa erilaisissa tilanteissa.

Selinin mukaan valistajalle on oleellista selvittää oma suhteensa kannabikseen. Suhtautumalla neutraalisti ja pitämällä yllä demonisoimatonta keskustelua kannabiksesta voidaan tuloksekkaimmin vaikuttaa haittoihin ja asenteisiin. Parasta ehkäisevää päihdetyötä on hänen mukaansa kiinnostus ja välittäminen nuoresta.

Lähimmäisten suhtautuminen kannabiskokeiluun syrjäyttää

– Kannabis on piilorangaistusten kautta hyvin syrjäyttävä päihde. Juuri lähimmäisten suhtautuminen kannabiskokeiluihin voi olla nuorta vahvasti syrjäyttävää, muistutti EHYT ry:n asiantuntija Jussi Perälä. – Nuorten asenteet kannabiskokeiluihin ovat lieventyneet. Nyt on pidettävä huoli, ettei kannabiskokeiluista aiheudu yksilötasolla vaikkapa opiskelu- tai työllistymismahdollisuudet poissulkevia seuraamuksia.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanta on, että kannabiksen käyttöä ei pidä laillistaa tai normalisoida. Samoin kuin tupakoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa pyritään eroon, on kannabiksen käytön yleistyminen pyrittävä estämään. Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei kannabiskokeiluista aiheudu yksilötasolla kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia. Viranomaisten toiminnan tulee olla ennen kaikkea päihdekasvatusta ja käytön lopettamista tukevaa kuin rankaisemista painottavaa.

Koululaisiin kohdistuneen vuoden 2011 ESPAD -tutkimuksen mukaan 15–16-vuotiaista pojista 12 prosenttia ja tytöistä 10 prosenttia on joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista.

Nuoret ja kannabis -tilaisuuden järjesti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Sininauhaliiton yhteinen Suunnitelma 15-hanke. Hankkeen päämääränä on vähentää ja ehkäistä yläkouluikäisten päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja hankepaikkakunnilla, joita ovat Espoonlahti, Karkkila, Kirkkonummi ja Mäntsälä. Suunnitelma 15:ssä tehdään yhteistyötä tiiviisti mm. Kirkkohallituksen, Preventiimin, Helsingin NMKY:n, Suomen Vanhempainliiton sekä Opetushallituksen kanssa. Hankkeessa luodaan toimintamalleja paikalliseen päihde- ja terveyskasvatukseen kunnan, paikallisseurakunnan ja järjestöjen yhteistyönä samalla vanhemmuutta tukien.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta.

Lisätietoja:

Anni Selin, asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh: 050 407 7130, anni.selin(at)ehyt.fi

Jussi Perälä, asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh: 050 591 9020, jussi.perala(at)ehyt.fi

www.ehyt.fi