Kannabiksesta on puhuttava kouluissa ja kotona

Nuoret.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen mukaan 17 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kannabista. Kokeilut tapahtuvat pääosin nuorella iällä, jolloin kiinnostus päihteisiin kasvaa.  Samalla on tärkeää muistaa, että käyttö on edelleen varsin marginaalista: vain 2 prosenttia suomalaisista on käyttänyt kannabista viimeisen kuukauden aikana.

EHYT ry:n koulutussuunnittelija Kim Kannussaari pitää tärkeänä, että kannabis ei ole kotona eikä koulussa tabu, vaan aikuiset uskaltavat puhua asiasta.

– Varmin tapa estää nuorten kanssa käytävä järkevä keskustelu on jättää kuuntelematta toista. Välillä tuntuu, että aiheeseen perehtyneet nuoret osaavat keskustella kannabiksesta aikuisia kiihkottomammin, sanoo Kannussaari ja jatkaa:

– Kun puhutaan kannabiksen käytöstä, koko väestötasolla tehdyissä tutkimuksissa nähdään käytön lisääntyneen. Vastaavasti peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille tehdyssä Kouluterveyskyselyssä kasvua ei näy. Tämä on syytä muistaa myös nuorten kanssa keskustellessa.

Miten puhua kannabiksesta –hanke auttaa ammattilaisia puhumaan

Miten puhua kannabiksesta –hanke pyrkii madaltamaan kynnystä puhua kannabiksesta kouluissa ja muualla nuorten parissa. Kolmevuotinen hanke on suunnattu kouluille ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. EHYT ry:n, Suomen Terveydenhoitajaliiton sekä Liikunta- ja terveystiedon opettajat ry:n kanssa toteutettava hanke toteutetaan vuosina 2015-2017. Hanke tarjoaa ammattilaisille koulutusmallin, jonka avulla nuorten kanssa käytävä keskustelu on helppoa. Tarjolla on myös pureskeltua tietoa, jonka avulla sekä nuoret, nuorten kanssa työskentelevät että vanhemmat voivat täydentää tietämystään kannabiksesta.

– Kannabiksesta tarvitaan lisää tietoa, niin kotona kuin koulussakin. Meillä aikuisilla on monta syytä oppia aiheesta lisää. Vaikka kannabiksen käyttö on Suomessa laitonta, siitä puhuminen ei ole. Näin ei pidä myöskään väittää nuorille, joiden kiinnostus kannabista kohtaan ei katoa itsestään, toteaa Kannussaari.

 

Lisätiedot:

Kim Kannussaari
Koulutussuunnittelija, EHYT ry, Miten puhua kannabiksesta –hanke
p. 050 597 7555
kim.kannussaari(a)ehyt.fi