Järjestöt vaativat: alkoholimainonta mietittävä uusiksi

Katuvilinää.

Stubbin hallitus päätyi kieltämään alkoholin ulkomainonnan ja rajoittamaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa mainontaa.  Ehkäisevän päihdetyön verkosto ajaa mainonnan sisältöjen rajaamista tuotetietoihin, joka on todistetusti tehokkaampi, helpommin valvottava ja kanavaneutraali malli.

– Kuluttajalla on oikeus saada totuudenmukaiset ja asialliset tuotetiedot, myös alkoholituotteista.  Alkoholin kohdalla tietojen saanti ilman mielikuvamainontaa palvelisi aikuista kuluttajaa luomatta vääränlaisia mielikuvia lapsille, sanoo EPT-verkoston vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja Mervi Hara.

Mainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on paljon tutkimustietoa, joiden mukaan mielikuvamainonta aikaistaa ja lisää nuorten juomista. Mainonnan rajoittamisesta keskustellaan parhaillaan laajasti eri puolilla maailmaa. Mielikuvamainonnan kieltäminen sisältyy esimerkiksi Viron voimassaolevaan hallitusohjelmaan.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelua jatketaan tänään sosiaali- ja terveysministeriön koollekutsumassa toisessa työpajassa, johon osallistuu yli 20 keskeistä alkoholipoliittista toimijaa sekä elinkeinopuolelta että päihdejärjestöistä.  Työtä tehdään nopeassa tahdissa, hallituksen esitys on tarkoitus antaa jo keväällä eduskunnalle.

Ehkäisevän päihdetyön verkosto toteaa, että mikäli alkoholimainonta rajataan selkeästi vain tuotetietoihin, olisi mahdollista arvioida, voitaisiinko alkoholin ulkomainontakielto kumota.