Järjestöt tiukentaisivat alkoholilakia kokonaiskulutuksen vähentämiseksi

tiedote_liitutaulu

Järjestöt tiukentaisivat alkoholilakia kokonaiskulutuksen vähentämiseksi

Järjestöt vaativat, että alkoholimainontaa koskeva lakiesitys annetaan eduskunnalle heti kevätistuntokauden alkaessa. – Viivyttely alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisessä on kestänyt jo liian kauan, järjestöt toteavat. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu lakiesitys ei viime kevään lausuntokierroksella saadusta tuesta huolimatta ole edennyt hallituksessa. Järjestöt kysyvätkin, kenen intressissä on jarruttaa lakiesitystä?

Alkoholimainontaa koskevan valmistelun kangerteleminen ei lupaa hyvää hallitusohjelmassa luvattuun alkoholilain kokonaisuudistukseen. Järjestöt pitävät tärkeänä, että mainontakysymystä ei jätetä painolastiksi tulevaan prosessiin vaan sitä koskevat ratkaisut tehdään välittömästi.

Järjestöt ovat myös tuottaneet yhteiset tavoitteet alkoholilain kokonaisuudistukselle. Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetun tavoitepaperin on allekirjoittanut yhteensä 21 kansalaisjärjestöä. Järjestöt pitävät tärkeänä, että kokonaisuudistuksella vahvistetaan toimia, jotka tähtäävät alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseen sekä lasten ja nuorten suojelemiseen alkoholihaitoilta.

Tavoitteissaan järjestöt laskisivat ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden enimmäisrajaa nykyisestä 4,7 prosentista 3,5 prosenttiin. THL on arvioinut, että toimenpiteen seurauksena alkoholin kulutus Suomessa laskisi noin 9 prosenttia ja alkoholin aiheuttamat kuolemat vähentyisivät noin 350:lla vuodessa.

Järjestöt myös antaisivat kunnille mahdollisuuden rajoittaa alkoholin nauttimista yleisillä paikoilla, kuten monissa maissa on tapana. Kunnat voisivat rajata alkoholijuomien nauttimista esimerkiksi leikkipuistoissa ja muissa lasten ja nuorten kokoontumispaikoissa.

Järjestöt lyhentäisivät ravintoloiden jatkoaikoja tunnilla ja tiukentaisivat jatkoaikaluvan myöntämistä. Norjalaisen tutkimuksen perusteella tunnin lyhennys anniskeluaikoihin vähentäisi 17 prosentilla pahoinpitelyitä kaupunkien keskusta-alueilla. Järjestöt myös kieltäisivät alkoholin myymisen sunnuntaina ennen puoltapäivää. Ne muistuttavat, että kauppojen aukioloaikojen pidentymisen myötä myös alkoholin vähittäismyyntiajat ovat huomaamatta väljentyneet.

Muina toimenpiteinä järjestöt peräävät alkoholiverotuottojen ohjaamista päihdehaittojen ehkäisyyn ja hoitoon, ikärajakontrollin tiukentamista sekä mm. alkoholijuomien sijoittamista ruokakaupassa rajatulle alueelle peliautomaattien tapaan.

Lisätietoja: johtaja Kristiina Hannula, puh. 040 701 5207

Järjestöjen yhteisen tavoitemuistion ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt tai tahot:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Elämäni Sankari ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Irti Huumeista ry, Kalliolan setlementti, Kirkkopalvelut, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Music Against Drugs ry, Myllyhoitoyhdistys ry, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Sovatek-säätiö, Suomen Ash ry, Suomen Punainen Risti , Suomen Valkonauhaliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Syöpäjärjestöt