Järjestöjen vaalikiertue käynnistyi

tiedote_liitutaulu
EHYT ry, Sininauhaliitto ja Mielenterveyden keskusliitto järjestävät kuntavaalikiertueen, jonka tavoitteena on kiinnittää äänestäjien ja kunnallisvaaliehdokkaiden huomio siihen, että hyvinvointi kuuluu jokaiselle kuntalaiselle, myös niille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Vahvinkin voi murtua – järjestöt haastavat kuntapäättäjät kantamaan vastuunsa

Eriarvoisuus lisääntyy jatkuvasti.  Kunnissa tehdään suomalaisen hyvinvoinnin kannalta merkittävimmät päätökset. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat useimmiten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät, pitkäaikaisasunnottomat ja työttömät. On koko yhteiskunnan etu, että huolta pidetään myös hädän ääripäässä elävistä ihmisistä.

Sininauhaliitto, EHYT ry ja Mielenterveyden keskusliitto järjestävät kuntavaalikiertueen, jonka tavoitteena on kiinnittää äänestäjien ja kunnallisvaaliehdokkaiden huomio siihen, että hyvinvointi kuuluu jokaiselle kuntalaiselle, myös niille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia.  Kiertue käynnistyi 1.10. Turusta.  Muut paikkakunnat ovat Jyväskylä 8.10., Lempäälä 15.10.  ja Oulu sekä Espoo 22.10.

Järjestöt korostavat, että palveluja tarvitseville on taattava lainmukaiset palvelut asiakaslähtöisesti yhden luukun periaatteella. Päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen onnistumisessa on tärkeää, että kuntoutuja voi itse vaikuttaa kuntoutusmuodon ja -paikan valintaan sekä toiminnan sisältöön. Oikeus asuntoon on turvattava kaikille. Työllistämispolkuja on rakennettava erityisryhmien tarpeet huomioiden. Nämä asiat on kirjattava myös kunnan strategiaan.

Järjestöt painottavat erityisesti lasten ja nuorten suojelua. Lain velvoittamaa yhteistyötä on tiivistettävä.  Koska lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita vaikutteille, tulee alkoholin paikallista saatavuutta rajoittaa sekä edistää ehkäisevää päihdetyötä kouluissa ja päiväkodeissa.  Aina, kun perheessä on päihde- tai mielenterveysongelmia, pitää tukea koko perhettä esimerkiksi perhekuntoutuksen avulla.

Järjestöt ovat erinomainen kumppani kunnille päihde- ja mielenterveystyöhön.  Kunnan talousarviossa pitää antaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnalle riittävät toiminta-avustukset.  Kunnan tulee määritellä päihde- ja mielenterveyspalvelut sellaisiksi erityistä kuntalaisen suojelua vaativaksi palveluiksi, joiden tuottamistavaksi hyväksytään vain voittoa tavoittelematon palvelutoiminta, jotta vältytään kapea-alaisen ja kalliiksi osoittautuneen kilpailutuksen ikäviltä seurauksilta. Kunta voi edellyttää palvelutuottajan nivoutuvan päihde- ja mielenterveyshaittoja ehkäisevään yleishyödylliseen toimintaan.