Järjestöjen julkilausuma: Lappu luukulle kohtaamispaikoissa? – Kohtaamispaikkojen asema turvattava sote-uudistuksessa

Valtakunnalliset kohtaamispaikkapaivat huhtikuu 2018.

Yhdistysten ylläpitämät kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia tiloja, jotka lisäävät kansalaisten osallisuutta, ehkäisevät erilaisia ongelmia ja yksinäisyyttä. Ympäri Suomea on satoja kohtaamispaikkoja, joiden toimintaan osallistuu tuhansia yhdistyksiä ja satoja tuhansia ihmisiä eri taustoista. Kohtaamispaikat ovat yleishyödyllistä kansalaistoimintaa, joiden toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön yhdistysten, kävijöiden, vapaaehtoisten ja kuntien kanssa.

Kohtaamispaikkatoiminnan rahoituksen jatko on turvattava

Kohtaamispaikkatoiminta, kuten muukin yleishyödyllinen kansalaistoiminta, on yksi kustannustehokkaimmista tavoista edistää ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Toiminnan rahoitus ei saa unohtua sote- ja maakuntauudistuksessa, vaan rahoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maakuntien ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana maakuntien perustamista siten, ettei muutosvaiheessa synny avustamiseen katkoksia.

Kohtaamispaikkatoimintaa rahoittavat tällä hetkellä ensisijaisesti STEA (entinen Ray) ja kunnat. Usein esimerkiksi kunta tarjoaa järjestölle toimitilat ja veikkausvoittovaroista maksettavilla avustuksilla katetaan toiminnan muita kuluja. Jatkossa tulee varmistaa, että järjestöjen on mahdollista yhdistää toiminnassaan kunnallista, maakunnallista ja veikkausvoittovaroista maksettavaa rahoitusta.

STEA on suunnannut avustuksia kohtaamispaikoille yhteiskunnassa tunnistetun osallisuuden vajeen vuoksi. Tällaisen toiminnan tarve ei ole kadonnut mihinkään: tästä kertovat niin pääministerin asettaman eriarvoisuustyöryhmän tuore raportti kuin valtakunnalliset katsaukset maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kohtaamispaikat ovat kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Mikäli sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kohtaamispaikkatoiminta nähdään palvelutuotantona, se muuttaisi oleellisesti paikkojen toiminnan luonnetta ja vaikeuttaisi ihmisten mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja mielekkääseen tekemiseen. Tämä olisi vastoin hallituksen politiikkaohjelmien, kuten juuri yhteisöllisyyden paikkoja rakentavan Yhteinen keittiö -kärkihankkeen, tavoitteiden vastaista.

Toivomme päättäjiltä toimia, jottei kohtaamispaikkojen tarvitse jatkossa laittaa lappua luukulle.

 

Lisätietoja:
Nina Lindberg
Artteli-kumppanuusyhdistys ry
nina.lindberg@artteli-ry.fi
050 308 5639
www.artteli-ry.fi