Itsesääntelyn kehittäminen ei korvaa vastuullista lainsäädäntöä

tiedote_liitutaulu

Itsesääntelyn kehittäminen ei korvaa vastuullista lainsäädäntöä

Kansainväliset alkoholintuottajat ovat eilen julkaisseet uuden itsesääntelyohjelman. On myönteistä, että alkoholintuottajat ovat EU-tasolla halunneet sitoutua tiukempiin markkinointisäädöksiin. Kehittämällä omaa itsesääntelyään alkoholiteollisuus myös osaltaan myöntää mainontaa liittyvät ongelmat ja ylilyönnit.

Alkoholimainonnan vaikutuksista on olemassa vahva tutkimusnäyttö. Mainonta muiden muassa sekä aikaistaa nuorten alkoholinkäytön aloittamisikää että lisää juodun määrää.

Valitettavasti on olemassa vahvaa kansainvälistä näyttöä myös siitä, että alkoholiteollisuuden oma itsesääntely ei ole riittävä keino alkoholimainonnan ylilyöntien kitkemiseen. On muistettava, että itsesääntely on vapaaehtoista ja koskee ainoastaan siihen sitoutuvia tuottajia ja markkinoijia. Itsesääntelyä huomattavasti tehokkaampi keino on lainsäädäntö. Esimerkiksi Ranskassa alkoholin mielikuvamainonta on kiellettyä ja Norjassa kiellettyä on kaikki alkoholimainonta. Voidaankin pelätä, että itsesääntelyn kehittämisen tarkoitus on ennen kaikkea estää tai hidastaa alkoholimainontaa rajoittavan lainsäädännön kehittämistä.

Alkoholiteollisuus on tehnyt vuosien ajan vahvaa kansainvälistä vaikuttamistyötä alkoholin myyntiä ja markkinointia koskevia rajoituksia kohtaan. Aktiivisella vaikuttamistyöllään alkoholiteollisuus on Suomessa toistaiseksi pystynyt estämään mielikuvamainonnan kiellon, vaikka kiellolla on sekä kansalaisten että myös eduskunnan enemmistön tuki.

Helmikuussa toteutetussa kyselytutkimuksessa vain kolmannes suomalaisista piti alkoholiteollisuuden itsesääntelyn kehittämistä riittävänä keinona suojella lapsia alkoholimainonnalta. Vastaajista 60 prosenttia olisi mieluummin kieltänyt alkoholimainonnan kokonaan, jos vaihtoehtona on pelkkä itsesääntelyn kehittäminen. Peräti kolme neljästä asettui kannattamaan alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä.

On valitettavaa, että alkoholiteollisuus on Suomessakin niin vahvasti profiloitunut mielikuvamainonnan vastustajana. Se, että säännöt ovat kaikille samat, on myös vastuullisen alkoholintuottajan etu.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234