Investointi ryhmäyttämiseen ammattioppilaitoksissa toisi Suomelle kaivattuja lisätyövuosia

tiedote_liitutaulu

Investointi ryhmäyttämiseen ammattioppilaitoksissa toisi Suomelle kaivattuja lisätyövuosia

– Hyvien ryhmien ja nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen ammattioppilaitoksissa on kannattavimpia investointeja, jonka 2010-luvun Suomessa voi tehdä, vakuuttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -hankkeen erityissuunnittelija Antti Maunu tuoreessa katsauksessaan.

– Maamme talous tarvitsee parempia keinoja työelämäeväiden luomiseksi ja hyvinvoinnin kehittämiseksi jo opiskeluaikana. Satojen tuhansien lisätyövuosien luominen edellyttää nuorten sosiaalisen pääoman vahvistamista. Tällä lisätään nuorten työelämävalmiuksia sekä yleisiä hyvinvointitaitoja.

– Konkreettinen foorumi sosiaalisen pääoman ja ryhmäyttämisen vahvistamiseen löytyy oppilaitoksista, jotka ovat nuorille tärkeitä sosiaalisia ympäristöjä.

Kuinka terveyttä tehdään -katsauksen juuri tuottanut EHYT ry:n Maunu perustelee ryhmäyttämis-investointien järkevyyttä.  – Hyvät ryhmät vahvistavat nuorten valmiuksia elää hyvää, palkitsevaa sekä itselle ja toisille merkityksellistä elämää. Tätä kautta investointi tarjoaa edellytyksiä pidemmille työurille ja vahvistaa yhteiskunnallisen huoltosuhteen pohjaa. Ajan oloon sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen voi jopa kaventaa sosioekonomisia terveyseroja, jotka herättävät hyvinvointipolitiikassa yhä enemmän huolta.

Maunun katsaus käy läpi tuoreita tutkimustuloksia terveyden ja hyvinvoinnin sosiaalisista ulottuvuuksista ja esittää konkreettisen toimintalinjan nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Esityksen keskiössä ovat ammatillisten oppilaitosten ryhmänohjaajan tunnit.

– Ammatillista koulutusta on vuosien saatossa uudistettu paljon, mutta opiskelun sosiaaliset ja ryhmäulottuvuudet ovat jääneet tässä vähälle huomiolle, perustelee Maunu.  – Ammattiin opiskelevien eliniän ennuste on tilastojen valossa useita vuosia lyhyempi kuin muun koulutuksen saaneiden. Myös päihteidenkäyttö ja monet sosiaaliset ongelmat ovat ammattiin opiskelevien keskuudessa yleisempiä. Samalla ammattiin valmistuu vuosittain monin verroin enemmän työnhakijoita kuin lukioista.

– Suomi nousee ryhmissä, ryhmissä syntyvillä sosiaalisilla valmiuksilla sekä niiden tuottamalla sosiaalisella luottamuksella. Koska ei ole enää valmiita yhteisöjä, joihin synnytään ja joissa vartutaan, niitä täytyy aktiivisesti rakentaa.

Konkreettiseksi työkaluksi EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -hanke toi juuri ammatillisiin oppilaitoksiin helposti omaksuttavan menetelmän, Ryhmäilmiön. Yhdessä opettajien ja ryhmänohjaajien kanssa kehitetty Ryhmäilmiö vahvistaa opiskelijaryhmien sosiaalista pääomaa.

Ryhmäilmiö-ammattikoulutus on opettajille maksuton ja se kestää 2 tuntia. Koulutukseen osallistujat saavat Ryhmäilmiö-käsikirjan, jonka sisältöön koulutuksessa tutustutaan käytännössä.

AMIS – Arjen Ammattilaiset -hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama viisivuotinen (2011–2015) kehittämishanke. AMIS-tiimi tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Hyvinvointiin ja yhteisöön panostaminen tuottaa pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia arkeen, työelämään ja pidempiin työuriin kymmenille tuhansille ammattilaisille. Hanke on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa.

 

Kuinka terveyttä tehdään katsaus sähköisenä http://www.ehyt.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/?a=viewItem&itemid=1303

Lisätietoja katsauksesta: Antti Maunu, erityisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / AMIS – Arjen Ammattilaiset, puh: 050 375 3780

Lisätietoja Ryhmäilmiö-toimintamallista: Kim Kannussaari, johtava asiantuntija EHYT ry / AMIS – Arjen Ammattilaiset, p. 050 597 7555

www.ehyt.fi

www.ammattilainen.fi

 www.amikset.fi