Hububussissa keskusteltu jo kymmenen vuotta

tiedote_liitutaulu
Elämä On Parasta Huumetta -järjestö (nyk. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry) on tarjonnut Habbo Hotelissa nuorille suunnatun virtuaalisen terveys- ja päihdekeskustelupaikan jo vuodesta 2002.

Suomalaisyritys Sulakkeen omistama Habbo.fi on virtuaaliyhteisö, jossa nuoret voivat tavata ystäviään, viettää aikaa ja chattailla. Järjestöllä on Habbo.fi:ssä keltainen Hubu-bussi, joka on yksi yhteisön keskustelupaikoista. Kymmenen vuoden aikana Hubu-bussissa on käynyt jo yli 100 000 vierailijaa, jotka ovat iältään 10–15-vuotiaita. Keskusteluja ohjaa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen ja bussi on turvallinen paikka nuorelle kohdata aikuisia sekä oppia uusia asioita viihteellisin keinoin.

Keskustelun sisältöjen tavoitteena on antaa tietoa päihteistä, elämänhallinnasta sekä terveyteen liittyvistä valinnoista ja herättää pohtimaan omia asenteita. Keskusteluiden tukena käytetään kysymyspankkia ja kuvaruutuun heijastettavia kysymysruutuja. Useat yhteistyötahot ovat vierailleet 10 toimintavuoden aikana mukana keskusteluissa asiantuntijan roolissa. Esimerkiksi Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto on ollut mukana vanhempien eroa käsittelevissä keskusteluissa ja Pelastakaa lapset ry suvaitsevaisuuskeskusteluissa.

”Nuoria kiinnostavat erityisesti aiheet murrosikä, kaverit ja kiusaaminen. Viime aikoina on myös paljon puhututtanut energiajuomat.  Tämä on yksi keino muiden joukossa käydä rakentavia keskusteluja murrosiässä pohdituttavista asioista. Hububussi on ollut ja on edelleen yksi Internet- ja mobiilityön yksikön timanteista” – hehkuttaa yksikön päällikkö Ilmo Jokinen.