FASD-päivä muistuttaa alkoholin vaaroista raskauden aikana

Vauva ja äiti.

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamaa lasta.

– Lukuisat tutkimukset vahvistavat sen, että raskauden aikana nautittu alkoholi on vaaraksi syntymättömälle lapselle. Nykyään tiedetään, että jopa pieni määrä alkoholia voi aiheuttaa vahinkoa, muistuttaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Lyhenteellä FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) kuvataan kaikkien niiden vaikutusten kirjoa, joita äidin sikiöaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa syntymättömälle lapselle. Kirjo on laaja. Vaikeimmin vaurioituneet lapset syntyvät kehitysvammaisina. Lievemmät FASD-lasten ja -nuorten kehityksessä näkyvät ongelmat liittyvät oppimiseen ja ymmärtämiseen. FASD-lapset voivat myös kärsiä käyttäytymisen häiriöistä, jotka näkyvät esimerkiksi keskittymiskyvyn heikkoutena.

Neuvola on oikea paikka alkoholista puhumiseen

Äidin oman toiminnan lisäksi myös neuvoloilla on suuri rooli sikiövaurioiden ehkäisyssä.

– Alkoholin aiheuttamiin sikiöhaittoihin on helpointa vaikuttaa omalla päätöksellä jättää alkoholi pois raskauden aikana. Myös terveydenhuollon ammattilaiset voivat kiinnittää asiaan huomiota neuvoloissa, joiden tarkastuksissa käyvät lähes kaikki raskaana olevat naiset Suomessa. Äitiysneuvolan henkilökuntaa on koulutettava siihen, että he pystyvät keskustelemaan raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä asiallisesti ja syyllistämättä, toteaa Aalto-Matturi.

Kun raskaus on todettu, kysytään ensimmäisellä neuvolakäynnillä alkoholinkäytöstä. Kuitenkaan tämä ei riitä, vaan alkoholinkäyttö tulisi pitää esillä koko raskauden ajan.

– Moni raskaana oleva nainen pähkäilee miten torjua tarjottu alkoholijuoma etenkin raskauden alkuvaiheessa, jos ei halua paljastaa olevansa raskaana. Tähänkin voitaisiin tarjota neuvolassa konkreettisia neuvoja, vinkkaa Aalto-Matturi.

9.9. on valittu kansainväliseksi FASD-päiväksi muistuttamaan yhdeksän kuukauden täysraittiudesta raskauden aikana. Kansainvälisenä FASD-päivänä teema näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Suomen lisäksi teemapäivää vietetään yli 20 maassa.