Esimerkkinä toimiminen ja aikuisen vastuu päihdekasvatuksessa puhuttivat SuomiAreenassa

tiedote_liitutaulu

Esimerkkinä toimiminen ja aikuisen vastuu päihdekasvatuksessa puhuttivat SuomiAreenassa

EHYT ry:n teltalle Porin SuomiAreena-tapahtumassa 17.–19. heinäkuuta jäi keskustelemaan 500 SuomiAreena-vierasta. Keskusteluissa korostui aikuisen vastuu päihdekasvatuksessa.

EHYT ry haastoi kävijöitä pohtimaan omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä. Kyselyn avulla SuomiAreena-vierailta tiedusteltiin miten he omalta osaltaan rakentavat suomalaista päihdekulttuuria. Kyselyn vastausvaihtoehdot eli esimerkkinä toimiminen, ehkäisevän päihdetyön tekeminen ammatin puolesta, lasten ja nuorten kasvattaminen, avun ja tuen tarjoaminen läheisille sekä vaikuttaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat toimintaa, josta jokainen voi löytää oman kytköksensä ehkäisevään päihdetyöhön.

EHYT ry:n kysely  sai SuomiAreena-kävijät pohtimaan aikuisen vastuun ja arjen valintojen merkitystä päihdekasvatuksessa. Selkeästi suurin osa SuomiAreenan kävijöistä oli lapsiperheitä, mikä korostui kyselyn vastauksissa. Esimerkkinä toimiminen keräsi eniten ääniä, toisena lasten ja nuorten kasvattaminen.

Ajatus aikuisen vastuusta vetosi myös vanhempiin ikäpolviin. – Oli todella hienoa huomata kuinka ylpeitä monet iäkkäämmät olivat siitä, että he ovat onnistuneet kasvattamaan monta lasta niin, että kukaan näistä ei ole joutunut päihteiden takia hankaluuksiin elämässään, toteaa EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti.

Hytin mukaan pisimmät keskustelut käytiin niiden ihmisten kanssa, joiden lähipiirissä oli päihdeongelmia. – Monet halusivat jakaa kokemuksensa ja toivoivat tukea läheisen päihdeongelman käsittelemiseen, kertoo Hytti.

EHYT ry:n teltalla nousi esille myös huoli lomakauden alkoholinkäytöstä. Lomalla alkoholinkäyttö saattaa kasvaa ja kesäloman loputtua työkuntoon palaaminen voi vaatia kannustusta. EHYT ry:n aikuistyö ja Mobiiliapu toteuttavat yhdessä tsemppiviestikampanjan, jotta työhön palaaminen pitkän terassikauden jälkeen helpottuisi. Työkunto-ryhmään voi liittyä lähettämällä viestin LIITY TYÖKUNTO numeroon 18183. Kampanja alkaa ensi viikolla ja tsemppiviestejä saa maksutta puhelimeen kerran viikossa elokuun ajan. Palvelu on anonyymi ja maksuton.