Ennakkotarkastus ei riitä: valtaosa alle 18-vuotiaista kiinnostui mainosten alkoholiuutuuksista

tiedote_liitutaulu
Panimoliitto on julkaissut viime vuoden tiedot ennakkotarkastuselimensä tarkastamista alkoholimainoksista. Liiton mielestä sen oma ennakkotarkastus on toiminut niin hyvin, ettei alkoholimainontaa rajoittaville lainsäädäntömuutoksille ole tarvetta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kuitenkin korostaa, ettei itsesääntely ole millään tavoin riittävä tapa ehkäistä lapsiin ja nuoriin vaikuttavaa alkoholimainontaa.

EHYT ry pitää hyvänä, että alkoholiteollisuus on halunnut kehittää alan omaa itsesääntelyä mainonnan ylilyöntien karsimiseksi tilanteessa, jossa lainsäädäntö ei ole asettanut mainonnalle riittävän selkeitä rajoja. Samalla järjestö muistuttaa syksyllä 2012 tekemästään kyselystä, josta käy ilmi, että alle 18-vuotiaat nuoret olivat havainneet alkoholimainontaa yhtä paljon kuin täysi-ikäisetkin nuoret. Kyselyyn vastasi noin tuhat yli ja alle 18-vuotiasta nuorta.

– Kaksi kolmesta alle 18-vuotiaasta vastaajasta sanoi mainosten herättäneen omaa kiinnostusta alkoholijuomauutuuksiin, kertoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi EHYTin kyselytuloksista. – Alaikäiset nuoret myös muistivat erittäin hyvin erilaisten alkoholimainosten sisältöjä ja hokemia.

– Itsesääntely ei ole kyennyt estämään näitä nuoria puhuttelevia alkoholimainoksia, osoittaa Aalto-Matturi.  – On täysin yhdentekevää, kokevatko alkoholin mainostajat kohdistavansa mainontaa lapsiin ja nuoriin, jos nämä itse kokevat sen vaikuttavan heihin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu lakiesitys kieltäisi niin sanotun mielikuvamainonnan, jossa alkoholijuomiin liitetään keinotekoisesti erilaisia myönteisiä mielikuvia. Lakimuutoksen jälkeen olisi edelleen sallittua mainostaa mietoja alkoholijuomia, mutta niistä saisi ainoastaan kertoa kuluttajien tarvitsemaa faktatietoa. Voidaankin arvioida, että lakimuutoksella olisi erittäin suuri vaikutus nimenomaan siinä, millä tavoin alkoholimainokset vetoavat lapsiin ja nuoriin.

Alkoholimainonnan rajoittaminen on nousemassa yleisesti eurooppalaiseen keskusteluun. Mielikuvamainonta on kiellettyä Ranskassa. Norjassa alkoholimainonta on kiellettyä kokonaan ja myös Ruotsissa mainonta on tiukemmin rajoitettua kuin Suomessa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta. Järjestö aloitti toimintansa 2012, jolloin Elämäntapaliitto ry, Terveys-Hälsan ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyivät.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh: 0400 508 234