Eläkkeelle jääntiin kannattaa valmistautua huolella

Mölkky.

”Kun ihminen lähtee ulkomaanmatkalle, hän usein selvittää etukäteen kohteesta tarkempia tietoja matkaoppaan ja kartan kanssa. Yhtä lailla elämän eri vaiheissa on hyvä saada tuleviin elämänmuutoksiin tueksi karttoja ja opastusta”, sanoo kurssin kouluttaja Marjaana Kanerva.

Koulutuksessa tarkastellaan omaa elämää ja etsitään voimavaroja uuteen. Mennyt, nykyhetki, tulevaisuus, haaveet ja odotukset ovat läsnä koulutuksessa.

”Vaikka koulutus antaa eniten eväitä omaan elämänhallintaan, antaa se myös mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena ryhmänohjaajana muille eläkkeelle siirtyville. Omia Elämänpolun risteyksessä -ryhmiä toivotaankin muodostuvan eri puolille Suomea”, Kanerva sanoo.

Alkoholista haetaan lohtua

Aina eläkkeelle jäänti ei suju ongelmitta, vaan saattaa tuoda mukanaan yksinäisyyden ja tyhjyyden tunteita. Silloin saatetaan etsiä helpotusta siitä, mikä tuntuu helpolta eli alkoholista.

”Niillä ikääntyneillä, joilla syynä juomiseen on vaikkapa ajankulu tai tunne elämän merkityksettömyydestä, juominen on paljon todennäköisemmin riskirajat ylittävää kuin niillä, jotka juovat esimerkiksi seuran tai hyvän ruuan vuoksi”, sanoo aikuistyön päällikkö Antti Hytti EHYTistä.

Toisaalta ikääntyneiden elämässä on paljon sellaista, mikä auttaa kohtuudessa pysymistä.

”Siihen mennessä on yleensä jo opittu, missä menee oma raja hauskanpidon ja hankaluuksien välillä, ja elämänkokemus antaa selkärankaa tehdä itse omat päätökset ja valinnat”, Hytti lisää.

Järvenpään Seurakuntaopistolla järjestettävistä kursseista ensimmäinen on 6.-8.10. 2017 ja toinen 10.-12.11.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Elämänpolun risteyksessä -koulutukseen

Lisätietoja: Aikuistyön päällikkö Antti Hytti, EHYT ry. p. 040 779 1387