EHYT ry:n valtuustoa puhutti alkoholimainonta ja kuntien ehkäisevä päihdetyö

tiedote_liitutaulu

EHYT ry:n valtuustoa puhutti alkoholimainonta ja kuntien ehkäisevä päihdetyö

EHYT ry pitää tärkeänä, että alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä koskeva lakiesitys annetaan vielä kevätkaudella. Mielikuvamainonnalla on tutkitusti vaikutus nuorten alkoholinkäyttöön.

Reilu viikko sitten julkistetun EHYT ry:n toimeksiannosta toteutetun galluptutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta haluaisi kieltää alkoholin mielikuvamainonnan. Vastaajat kokivat että alkoholilla on liian suuri rooli suomalaisessa elämänmenossa ja erityistä huolta kannettiin lasten ja nuorten humalajuomisesta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtuusto keskusteli alkoholin mielikuvamainonnasta ja kuntien ehkäisevän päihdetyön tilasta lauantaisessa kokouksessaan.

– Mielikuvamainonta vahvistaa ajatusta että alkoholi kuuluu arkeen ja juhlaan, sekä aikaistaa tutkitusti nuorten juomista. Mielikuvamainonnan kieltäminen olisi tärkeää, sekä kansalaisten enemmistön että ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten mielestä, valtuuston puheenjohtaja Antti Holopainen kommentoi.

EHYT ry:n valtuusto piti myös huolestuttavana tietoa, jonka mukaan kunnat huolehtivat heikosti ehkäisevän päihdetyön velvoitteistaan. Tämän lakisääteisen velvollisuuden asianmukaisella hoitamisella on suuri merkitys päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja myös esimerkiksi nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

– Pakollisten rakenteiden purkaminen on vuosien varrella johtanut siihen, ettei kunnissa tunneta kunnolla ehkäisevää päihdetyötä koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Myös järjestöjen ja kuntien yhteistyö on heikentynyt, Holopainen toteaa.

Hallitusohjelmassa maan hallitus on sitoutunut tehostamaan toimia koko väestön ja erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi päihdehaitoilta. EHYT ry:n valtuusto toivoo tämän näkyvän mm alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisenä ja kuntien ehkäisevän päihdetyön resurssien turvaamisena.

EHYT ry:n valtuusto kokoontui nyt ensimmäistä kertaa järjestön perustamisen jälkeen. EHYT ry aloitti toimintansa vuodenvaihteessa, kun Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistivät toimintansa.

Lisätietoja:

Antti Holopainen
EHYT ry:n valtuuston puheenjohtaja
0400 417 390

Sari Aalto-Matturi
EHYT ry:n toiminnanjohtaja
0400 508 234