EHYT ry:n valtuusto: Vastuullinen alkoholipolitiikka edellyttää vahvaa tietopohjaa

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtuusto on pettynyt hallituksen alkoholimainontaa koskeviin ratkaisuihin. Alkoholin ulkomainonnan kielto on oikeansuuntainen askel. On kuitenkin vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut jättää tyypillisesti juuri nuoriin suuntautuvan mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan.

 

On myös outoa, että hallitus ei halua rajoittaa alkoholiin liittyvää urheilusponsorointia ja alkoholin näkymistä urheilutapahtumissa. Monissa maissa nimenomaan urheilun ja alkoholin yhteys on nähty ongelmalliseksi, kun taas Suomessa se näyttää olevan päätöksentekijöiden erityisessä suojeluksessa.

Alkoholimainonnan ratkaisujen hidas eteneminen ja puolitiehen jääneet ratkaisut eivät lupaa hyvää valmistelussa olevalle alkoholilain kokonaisuudistukselle. EHYT ry:n valtuusto pitää tärkeänä, että alkoholilain uudistustyö tehdään nimenomaan päihdehaittojen ehkäisemisen eikä elinkeinoelämän näkökulmasta.

Terveys- ja hyvinvointipolitiikan pohjaksi tarvitaan vahvaa tietopohjaa ja tutkimusta. Helsingissä lauantaina koolla ollut EHYT ry:n valtuusto pitääkin huolestuttavana hallituksen päätöstä leikata tutkimukseen varattuja määrärahoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen piirissä tehty pitkäjänteinen tutkimustyö turvaa osaltaan sen, että esimerkiksi päihdepoliittiset ratkaisut ovat oikeita ja perusteltuja.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. Järjestö aloitti toimintansa 2012, jolloin Elämäntapaliitto ry, Terveys-Hälsan ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyivät.

Lisätietoja: EHYT ry:n valtuuston puheenjohtaja Antti Holopainen, puh: 0400 417 390