EHYT ry:n Sari Aalto-Matturi: Lasten ja nuorten etu alkoholiteollisuuden intressien edelle

tiedote_liitutaulu

EHYT ry:n Sari Aalto-Matturi: Lasten ja nuorten etu alkoholiteollisuuden intressien edelle

On hyvä, että alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön uudistamisessa ollaan vihdoin pääsemässä eteenpäin.

Viime hallituskaudella yritykset mielikuvamainonnan kieltämiseksi kilpistyivät ennen kaikkea alkoholiteollisuuden vahvaan vaikuttamistyöhön, vaikka asialla tuolloinkin oli sekä eduskunnan että kansalaisten enemmistön tuki. Onkin tärkeää, että lasten ja nuorten edun näkökulma ja kansanterveyden edistäminen nousevat tällä hallituskaudella päätöksenteossa alkoholiteollisuuden intressien edelle.

Helmikuussa toteutetun TNS-gallupin kyselytutkimuksen mukaan valtaenemmistö suomalaisista kaikissa ikäryhmissä on huolissaan nuorten humalajuomisesta ja alkoholin keskeisestä asemasta suomalaisessa elämänmenossa. Mielikuvamainonnan kieltäminen ei toki yksin ratkaise nuorten alkoholinkäyttöön ja humalajuomiseen liittyviä ongelmia, mutta on tärkeä osa vastuullista alkoholipolitiikkaa.

Alkoholimainonnan vaikutuksista on olemassa vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö. Tutkimusten mukaan alkoholimainonta sekä aikaistaa nuorten alkoholinkäytön aloittamisikää että lisää juodun määrää. Tänään lausuntokierrokselle lähtenyt STM:n lakiesitys sisältää tärkeitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää lasten ja nuorten altistumista juomiseen kannustaville viesteille. Esimerkiksi katumainonta väistämättä kohdistuu yhtä lailla lapsiin ja nuoriin kuin aikuisiinkin, ja onkin perusteltua, että siihen puututaan erityisen tiukasti.

Mielikuvamainonnan kieltämisellä on myös kansalaisten vahva tuki. TNS-gallupin kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä (76 %) pitää hyvänä, että mainoksessa saa kertoa alkoholijuomasta hinnan ja tuotetietoja, mutta ei hyväksy alkoholin markkinoimista myönteisillä mielikuvilla. Näkemys on yhteinen eri väestöryhmille ja eri puolueiden kannattajille. Enemmistö olisi valmis myös kieltämään alkoholimainonnan kokonaan, mikä on myös ollut monen päihdeasioiden parissa toimivan kansalaisjärjestön tavoitteena.