EHYT ry:n nimeämä nuorten edustaja luovutti liikenneministeri Merja Kyllöselle Euroopan nuorisofoorumin tieliikenneturvallisuutta koskevan julistuksen

tiedote_liitutaulu

EHYT ry:n nimeämä nuorten edustaja luovutti liikenneministeri Merja Kyllöselle Euroopan nuorisofoorumin tieliikenneturvallisuutta koskevan julistuksen

Ehkäisevä päihdetyö EHYT on nimennyt tieliikenneturvallisuutta käsittelevään Euroopan nuorisofoorumiin Suomen edustajaksi Maikki Sipisen (23). Hän ja johtaja Kristiina Hannula kävivät luovuttamassa ministerille tieliikenneturvallisuutta koskevan nuorten Brysselin julistuksen. Tilaisuudessa myös keskusteltiin erityisesti päihteettömän liikenteen edistämisestä. Päihteetön liikenne on yksi EHYT ry:n toiminta-alueista.

Euroopan nuoret kokoontuivat 24.–25. marraskuuta 2011 Brysseliin neljänteen tieliikenneturvallisuutta käsittelevään Euroopan nuorisofoorumiin. He laativat ja hyväksyivät julistuksen ilmaistakseen huolestuneisuutensa liikennekuolemista ja -onnettomuuksista ja kiirehtiäkseen Eurooppaa toteuttamaan toimia tieliikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tieliikenneonnettomuudet ovat 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy. EU:ssa kuolee vuosittain noin 6 000 ja loukkaantuu vakavasti yli 60 000 nuorta. Tämä tarkoittaa, että kuukausittain menehtyy yli 500 nuorta. Tämän vuoksi nuoret vetoavat mm. poliittisiin päättäjiin kantamaan osansa vastuusta ja tekemään yhteistyötä nuorten kanssa turvallisen tieliikenteen puolesta. Ministeri otti julistuksen vastaan myönteisesti ja peräänkuulutti nuorten mukaan ottamista myös paikalliseen suunnitteluun turvallisuuden lisäämiseksi.

Julistuksessaan nuoret pyytävät eri tahoja tukemaan vastaisuudessakin liikenneturvallisuutta käsittelevää Euroopan vuotuista nuorisofoorumia ja tunnustamaan sen merkityksen foorumina, jossa nuoret voivat tavata toisiaan ja jakaa parhaita käytäntöjä sekä saada äänensä kuuluviin Euroopan tasolla. Nuoret pyytävät julistuksessaan eri tahoja myös kehittämään ja panemaan täytäntöön politiikkaa ja aloitteita turvallisuuden lisäämiseksi Euroopan teillä sekä keskustelemaan nuoriin ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, tutustumaan nuorten tieliikennekäyttäjien tilanteeseen sekä asettamaan sen etusijalle päätöksenteossa.