EHYT ry:n IkäAkatemia: ikääntyvien riskirajat ovat monelle yllätys

tiedote_liitutaulu
EHYT ry:n 19.9. järjestämässä IkäAkatemiassa perehdyttiin ikääntyneiden hyvinvoinnin nykytilanteeseen ja päihteidenkäyttöön. Tilaisuudessa perehdyttiin myös niihin moninaisiin hyviin käytäntöihin, joita suomalaisten eläkeikäisten omat järjestöt toteuttavat viikoittain.

 – Arkiseen alkoholinkäyttöön tottuneiden ikäluokkien jäädessä eläkkeelle on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota ikääntyvien päihdehaittoihin, kertoi EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti. -Eläkeläisjärjestöt ympäri Suomen voivat olla tärkeässä roolissa tässä työssä.

– Monet ikäihmiset eivät tiedä, että alkoholinkäytön riskirajat laskevat ikääntymisen myötä. Yli 65-vuotiaan riskiraja on seitsemän annosta viikossa, kaksi annosta kerralla, Hytti muistutti.

Perustellusti voidaan nähdä, että rajat voivat olla vieläkin alhaisemmat. Tilaisuudessa puhunut A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Sisko Salo-Chydenius kertoi, että yli 60-vuotiaalla riskikäytön rajana on kansainvälisten gerontologisten suositusten mukaan 3-4 annosta viikossa. Ikä asettaa fysiologisia rajoituksia, mutta toisaalta tuo myös elämänkokemusten kautta saatua osaamista oman päihteidenkäytön hallintaan.

Salo-Chydenius myös muistutti, että yksilöllisen rajan tunteminen on tärkeämpää kuin alkoholinkäytön määrä ja tiheys. -Riskirajaan vaikuttavat muun muassa kunto, sairaudet, lääkitys, mieliala, kulutushistoria, juomatavat ja tottumukset, päihteiden merkitykset, käytön hallinta, elämäntilanteet ja riskitekijät kuten yksinäisyys, pelot, kipu ja ahdistus, Salo-Chydenius sanoi.

– Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä. Otetut lääkkeet vaikuttavat elimistössä yhtä aikaa alkoholin kanssa, vaikka niitä ei otettaisi yhtä aikaa. Lisäksi useiden lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu iäkkäillä, muistutti erikoislääkäri Marja Aira.

EHYT ry on toteuttanut vuodesta 2011 ”Onks’ uutta tietoo?” -Ikähanketta yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n kanssa. Ikähanke etsi toimivia käytäntöjä terveiden eläkevuosien tukemiseksi ja ikäihmisten päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

Ikähankkeen tuloksena EHYT ry on luonut tilattavan päihdeaiheisen opintokerhoaineiston eläkeikäisten järjestöjen oman toiminnan tueksi.  Hankkeen keskeisiä huomioita ovat olleet järjestöjen paikallisesti kehitetyt hyvät käytännöt – kuten esimerkiksi elämysliikunta – jotka ehkäisevät päihdehaittoja ja lisäävät ikääntyneiden voimavaroja. Tärkeä havainto on myös ollut se, että päihdehaittojen ehkäisytyö lähtee ennen kaikkea jokaisen omista voimavaroista. Myöskään alkoholiin liittyvät termit eivät ole vetovoimaisia ikääntyville; tilaisuudet on rakennettava muiden teemojen ympärille. Mukana onkin kiertänyt usein RäppiMummo Eila.

Ikäakatemia on osa EHYT ry:n Akatemioiden sarjaa. Sarjan aloittivat AlkoholiAkatemia, KannabisAkatemia ja PeliAkatemia. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

Lisätietoja:

Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh: 040 779 1387

 

– Ikäihmisten alkoholinkäyttö, Sirpa Immonen, FT

– Alkoholin ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset iäkkäillä, voidaanko niitä välttää, Marja Aira, LT

– Elinvoimaa järjestötoiminnasta; täyttä elämää – hyvässä seurassa, Petra Toivonen, kehityssihteeri

– Sodan jälkeiset ikäpolvet eläköityvät – miten käy alkoholinkäytölle? Tommi Sulander, tutkija, dosentti

– Hyvä vanheneminen ja arkielämä: Kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia, Jyrki Jyrkämä, professori (em.)

– Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin?, Sisko Salo-Chydenius, TtM

– Päätöspuheenvuoro, Kalevi Kivistö, Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja

 

– Tuloksia, kokemuksia ja kommelluksia
– IkäAkatemian ohjelma
– Tunnuslogo
– Kuvakavalkaadi tekstein

 

– Räppimummo Eila IkäAkatemiassa (lataaminen kestää jonkin aikaa; tietokoneessa tarvitaan QuickTime Player -ohjelma)