EHYT ry:n edustajakokous 22.3.2014 Helsingissä: Alkoholilakiuudistuksen tavoitteeksi kulutuksen lasku Ruotsin ja Norjan tasolle

tiedote_liitutaulu

EHYT ry:n edustajakokous 22.3.2014 Helsingissä: Alkoholilakiuudistuksen tavoitteeksi kulutuksen lasku Ruotsin ja Norjan tasolle

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden kautta menetämme vuosittain tuhansia ihmisiä ennenaikaisesti. Päihteet lyhentävät työuria ja lisäävät sairauspoissaoloja. Myös merkittävä osa masennuksesta aiheutuu päihteistä. Alkoholin kustannukset kansantaloudelle lasketaan miljardeissa. Suurimmat välittömät hyödyt sekä kansalaisten hyvinvoinnille että julkisen talouden kestävyydelle saadaan uudistamalla alkoholipolitiikkaa tukemaan kansalaisten elämänlaatua.

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa on vältettävä edellisten uudistuskierrosten virheet. Sääntelyä vapauttaneet uudistukset 1960- ja 1990 johtivat alkoholinkulutuksen rajuun kasvuun ja päihdekuolemien kaksinkertaistumiseen. Politiikan suuntaa on nyt olennaisesti muutettava. Käynnissä olevassa alkoholilain kokonaisuudistuksessa tavoitteena tulee olla alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen 8 litraan asukasta kohti eli tasolle, jolla kulutus Suomessa oli viimeksi 1990-luvun puolivälissä, lähelle Ruotsin ja Norjan tasoa.

Taloudellisesti haastavana aikana ehkäisevän työn edellytykset on turvattava, sillä vääristä säästöistä koostuu suuret kustannukset, joita maksetaan pitkään. On aina inhimillisempää ja taloudellisempaa ehkäistä päihdeongelmia kuin korjata vaurioita.  Myös kunnissa on oivallettava ehkäisevät päihdetyö investointina. Raittiustyölakia ollaan parhaillaan uudistamassa moderniksi ehkäisevän päihdetyön työn laiksi. On tärkeää, että lakiuudistuksessa onnistutaan ja laki jatkossa luo paremmat edellytykset päihdehaittoja ehkäisevälle käytännön työlle kunnissa ja koko yhteiskunnan tasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ollut tärkeä toimija päihdehaittojen vähentämisessä. THL:n ansiosta suomalaiset päihdepoliittiset ratkaisut voidaan perustaa vahvaan tutkimustietopohjaan. Laitoksella on myös ollut vahva kehittävä ja kentällä tehtävää ehkäisevää päihdetyötä tukeva rooli muiden muassa Alkoholiohjelman koordinaattorina. Suomalaisen yhteiskunnan alkoholiin liittyvien ongelmien ratkaisemisen näkökulmasta on tärkeää, että THL säilyttää toimintakykynsä ja asiantuntemuksensa päihdekysymyksissä ja ehkäisevän päihdetyön laadun vahvistamisessa.

Kokonaiskulutuksen vähentyminen ja haitattomamman päihdekulttuurin saavuttaminen edellyttävät tasapainoista toimenpidekokonaisuutta, johon kuuluvat käytännön ehkäisevä ja korjaava päihdetyö, kulttuurin muutosta tukeva valistus sekä kohtuullinen sääntely. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenjärjestöt koostuvat niin valtakunnallisista kuin paikallisista toimijoista. Jäsenjärjestöjen tuhannet vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, kun arjessa vahvistetaan niitä tekijöitä, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä. Ehkäisevä päihdetyö on paitsi jokaisen päättäjän, myös jokaisen kansalaisen asia, sillä jokainen voi hankkia tietoa päihdeongelmista ja niiden ehkäisemisestä sekä virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa näistä kysymyksistä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n I edustajakokous oli lauantaina 22.3.2014 koolla Helsingissä. Ensimmäisessä järjestön edustajakokouksessa jäsenjärjestöt käsittelivät ehkäisevää päihdetyötä niin valistuksen kuin vaikuttamisen näkökulmasta. Kokous vahvisti järjestön strategian vuosille 2014-2020 sekä valitsi EHYT ry:n valtuuston tulevalle kolmivuotiskaudelle. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Antti Holopainen ja varapuheenjohtajaksi Riitta Pääjärvi-Myllyaho. Valtuusto valitsee järjestön hallituksen ensimmäisessä kokouksessaan 12.5.2014.

Valokuvassa ovat valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kukitetut Antti Holopainen ja Riitta Pääjärvi-Myllyaho sekä taustalla kokouksen puheenjohtajana toiminut Eläkeliiton toiminnanjohtaja Jukka Salminen.

Lisätietoja:

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, EHYT ry, puh: 0400 508 234

Antti Holopainen, EHYT ry:n valtuuston puheenjohtaja, puh: 0400 417 390

 

 

EHYT ry:n valtuusto vuosille 2014-2017 

Antti Holopainen (pj)

Riitta Pääjärvi-Myllyaho (vpj)

Sauli Hyöppinen

Jukka Kärkkäinen

Pekka Vihervuori

Anu Mäki

Maarit Rekilä

Eija Törmänen

Tuula Partanen

Auli Raunio

Petra Toivonen

Jarmo Jokilampi

Marja-Leena Nousiainen

Tapio Ikävalko

Tuija Mäkinen

Ritva Aheinen

Arja Katriina Ylänkö

Raisa-Tiina Lahtinen

Mihail Seppälä

Sinikka Ojala

Liisa Temisevä

Aija Palomäki

 

Varajäsenet:

Antti Honkonen

Ranja Koski

Marjo Muhonen

Eino Laitinen

Seppo Mikkola

Tiina Rajala

Tellervo Koho

Tuula Lautala

Merja Jaatinen

Minna Anttonen

Marko Haakana

Salme Niska

Mikael Forsbäck

Lea Kuosmanen

Auli Rantanen

Ilona Lehtinen

Heidi Kirkonpelto

Miikka Lönnqvist

Raili Myllylä

Raija Koivisto

Irja Kilpinen

Sari Kattainen