EHYT ry:n assaritoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana nuorille talvilomalaisille suunnatussa Reaktori-tapahtumassa. EHYT ry:n tapahtumapisteellä kohdataan nuoria ja markkinoidaan heille mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön. EHYT ry järjestää yli 13-vuotiaille nuorille suunnattua, ehkäisevään päihdetyöhön keskittyvää vapaaehtoistyötä. Assaritoiminnaksi nimettyä työtä tehdään pääosin internetin välityksellä ja toimintaan osallistuu eri puolilla maata asuvia nuoria.

Assarit keskittyvät kuukausittain tiettyyn teemaan, jota he käsittelevät innostavien tehtävien, pelien ja kyselyjen muodossa. Nuorista vapaaehtoisista koostuva ryhmä myös keskustelee kustakin teemasta sekä kohtaa muita nuoria talvilomalaisille suunnatun Reaktori-tapahtuman kaltaisissa yhteyksissä.

Kaksi EHYT ry:n vapaaehtoista, Suvi Niemi ja Jussi Siitonen ovat mukana Reaktori-tapahtumassa, tapaamassa muita nuoria ja nauttimassa talvilomastaan. Suvi kertoo, miksi hän lähti mukaan assaritoimintaan:

”Toiminnasta saa uusia kavereita ja pystyy vaikuttamaan siihen, mitä EHYT ry:ssä tapahtuu. Tutustuin ensin ohjaajiin ja huomasin, että työntekijät ovat tosi mukavia ja toiminta on kiinnostavaa. Tärkeää on myös mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.”

Jussin mielestä messuilla puuhastelu on hyvä tapa viettää talvilomaa:

”Jos en olisi täällä, istuisin koneen ääressä. On aina hyvä lähteä pois kotoa ja nähdä ihmisiä. Täällä voi tavata tuttuja ja tutustua ihan uusiin ihmisiin.”

EHYT ry:n verkkopedagogin Maarit Nousimaan mukaan assariksi ryhtyminen on helppoa eikä se vaadi nuorelta erityisiä taitoja:

”Assaritoimintaan osallistuminen on matalan kynnyksen takana. Nuori voi itse valita, miten aktiivisesti haluaa ja pystyy osallistumaan sekä mitkä ovat hänelle kaikista mieluisimmat osallistumismuodot.”

Assaritoiminta perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen, mutta toiminnasta on hyötyä myös nuorelle itselleen. Vapaaehtoistyössä käsitellään teemoja, joita nuoret kohtaavat myös arkisessa koulutyössään. Työhön osallistujilla on myös mahdollisuus voittaa palkintoja ja aktiivisia nuoria muistetaan kunniakirjoilla, joista on ollut apua työtä tai koulupaikkaa hakiessa.

Lisätietoa EHYT ry:n järjestämästä assaritoiminnasta löytyy osoitteesta http://www.vapariassari.fi/

 

Lisätietoja:

Internet- ja mobiilityön yksikön päällikkö Ilmo Jokinen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, gsm. 050 407 7188 

Internet- ja mobiilityön verkkopedagogi Maarit Nousimaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, gsm. 050 570 5947