EHYT RY VAATII PÄÄMINISTERIÄ PERUSTELEMAAN ALKOHOLIMAINONTARATKAISUA

tiedote_liitutaulu
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltiin jo vuosi sitten lakiesitys, joka olisi kieltänyt alkoholijuomien mielikuvamainonnan ja ulkomainonnan sekä kiristänyt sallittuja mainosaikoja radiossa ja televisiossa. Sallittua olisi ollut edelleen tuotetietoihin perustuva mainonta sähköisessä ja painetussa mediassa. Nyt kuitenkin eduskunnalle ollaan tuomassa esitys, joka jättää mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan.

Alkoholimainonnan vaikutuksista nuorten alkoholinkäyttöön on olemassa vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö, jonka kiistävät lähinnä alkoholi- ja viestintäteollisuuden lobbarit.  Alkoholimainonta aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä. Varhain aloitettu alkoholinkäyttö puolestaan ennakoi päihdehaittoja aikuisiällä.

Alkoholin ulkomainonnan kielto on sinänsä hyvä asia: ulkomainonta on mainontaa, jolta lapsia ja nuoria ei voi mitenkään suojata ilman, että se kielletään kokonaan. Rajaukset esimerkiksi päiväkotien tai koulujen lähistöllä eivät auta, sillä lapset ja nuoret eivät liiku ainoastaan niiden lähettyvillä.

Mielikuvamainonnan kieltäminen, kuten Ranskassa, olisi kuitenkin ollut vielä paljon ulkomainonnan kieltoa tärkeämpi askel. Juuri mielikuvamainonnalla rakennetaan lasten ja nuorten käsityksiä alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä.

EHYT ry:n syksyllä 2012 tekemästä kyselystä käy ilmi, että nuoret muistavat erittäin hyvin näkemiään ja kuulemiaan alkoholimainoksia. Kaksi kolmesta noin 600:sta alle 18-vuotiaasta vastaajasta ilmoitti, että alkoholimainokset ovat herättäneet heidän kiinnostuksensa alkoholijuomauutuuksia kohtaan. Monesta mainoksesta oli tarttunut hokemia nuorten kielenkäyttöön. Mieleen jääneet mainokset olivat nimenomaan olut, siideri- ja lonkeromainoksia. Juuri panimoteollisuuden puolella mielikuvamainontaa onkin tehty runsaasti, kun taas viinien mainonta on ollut pitkälti juuri sitä tuotetietomainontaa, johon mielikuvamainonnan kielto ei olisi vaikuttanut millään tavoin.

Pitkin valmistelua on huhuttu, että nimenomaan pääministeripuolue kokoomus ei missään tapauksessa tule hyväksymään mielikuvamainonnan kieltoa, vaikka muilla puolueilla sekä hallituksessa että oppositiossa olisi ollut siihen tahtoa. Kokoomuksen ministerit eivät kuitenkaan ole tätä missään julkisesti myöntäneet. Pääministeri Katainen ei koskaan reagoinut järjestöjen hänelle tammikuussa osoittamaan avoimeen kirjeeseen, jossa kysyttiin, miksi alkoholimainontaa koskevat ratkaisut eivät etene.

Olisikin toivottavaa, että pääministeri vihdoin vastaisi järjestöjen kysymykseen ja perustelisi, minkä vuoksi panimoteollisuuden etu astuu esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edelle.

Perusteluna eivät toivottavasti ole alkoholialan lobbareiden maalailemat uhkakuvat hintakilpailusta tai mainonnan siirtymisestä kansainvälisille verkkosivustoille. Verkossa liikkuessaan nuoret saattavat törmätä myös tupakkamainoksiin, mikä ei millään tavoin tee turhaksi tupakkamainonnan kieltoa Suomessa.  Mahdollisen hintadumppauksen hallitus itse saa tarvittaessa nopeastikin kuriin kohdennetulla alkoholiveronkorotuksella.

Lisätietoja:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234 tai

johtaja Kristiina Hannula, puh. 040 701 5207