EHYT ry toivottaa turvallisempaa koulunpäätöstä

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n HUBU-koulukyselyjen mukaan 33 prosenttia 15-18-vuotiaista on ollut humalaisen kyydissä tai ajanut itse humalassa vähintään kerran – monet useammin. Yhdeksäsluokkalaisista tämän on tehnyt 28 prosenttia.

– Jos päätösjuhliin lähtevällä nuorella on sekä juomia että mopoja tai autoja kuvioissa, on vanhemman velvollisuus sulkea keskustellen pois joko alkoholi tai autot ja mopot, muistuttaa EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula.

– EHYT ry:n Suomen kouluissa tekemät HUBU-kyselyt näyttävät, miten yleistä päihteiden ja moottoriajoneuvojen yhdistäminen on muun muassa toisen asteen opiskelijoilla. Usein taustalla on pelko siitä, että nuoren pitää päästä kotiin luvattuun aikaan paljastamatta päihtymystään. On tärkeää tehdä selväksi nuorelle ennen juhlia, että hän voi soittaa kotiin päihtyneenä, eikä tämän sijaan hyppää peloissaan itse ajamaan tai päihtyneen kyytiin.

Keskustelu lakkiaisjuhlimisesta voi auttaa parempiin lakkiaismuistoihin

EHYT ry onnittelee tulevia ylioppilaita ja toivoo kouluihin ja koteihin rakentavaa keskustelua päihteidenkäytöstä pohjustamaan hyviä lakkiaismuistoja.

– Suomalaista päihdekulttuuria luodaan juuri näissä keskusteluissa, rohkaisee EHYT ry:n Hannula. – Juttutuokio voi edesauttaa juhlapäivän ja etenkin jatkojen sujumista muistamisen arvoisella tavalla. On ikävää, jos liian kosteat jatkojuhlat pilaavat upean päivän ja nuoren päällimmäiseksi muistoksi jää mokailu.

EHYT ry:n Lukio-hankkeen tuore Lukiolaiset ja päihteet –selvitys kertoo lukion juhlimiskulttuureista. Vanhojen tansseissa halutaan säädellä juomista ja bilettää vasta jatkoilla – toisin kuin penkkareissa, joissa juomista pidettiin osana päivän sisältöä. Lukioikäisten puheista välittyi laadullisen selvityksen sisällössä mokaamisen pelko ja juomisen säätelyn tarve – etenkin juhlissa, joihin panostettiin ajallisesti ja rahallisesti paljon.

– Vanhemmat rakentavat omilla päätöksillään suomalaista päihdekulttuuria. Erityisesti alaikäisten kanssa on tärkeää jutella turvallisesta illan sujumisesta, kehottaa Hannula. – On myös tärkeää muistaa, että nuorille mahdollisesti ostettu alkoholi on vain osa heidän nauttimastaan määrästä; sitä hankitaan muualtakin. 

EHYT ry:n kouluissa saama vapaamuotoinen palaute näyttää, että lähes kaikki yläkouluikäiset ovat sitä mieltä, että vanhempien ei pitäisi ostaa lapsilleen alkoholia.

Vanhempien on tärkeää tiedostaa omasta nuoruudestaan muuttunut asenneilmapiiri nuorten parissa. Yhä useampi nuori valitsee raittiuden – ja bileissä on tänä päivänä hyväksyttyä olla myös selvin päin.

HUBU® on EHYT ry:n opetusryhmille suunnattu vuorovaikutusta ja osallistumista korostava toimintamenetelmä. Sillä kerätään tietoa ryhmästä itsestään yhteisten pohdintojen ja keskustelujen pohjaksi niin luokkiin, vanhempainiltoihin kuin opettajille. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.