EHYT ry toivoo ministereiltä päätöstä mielikuvamainonnan kieltämisestä

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on pettynyt tietoihin siitä, että hallitus olisi luopumassa alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisestä.
 

Julkisuudessa kerrottu hallituksen aikomus kieltää alkoholin ulkomainonta on sinänsä erittäin tärkeä askel, sillä kaupunkikuvassa näkyvä alkoholin ulkomainonta kohdistuu väistämättä myös lapsiin ja nuoriin. Viime vuonna lausunnoilla olleessa esityksessä olisi ulkomainonnan lisäksi kielletty myös mielikuvamainonta. Juuri mielikuvamainonta rakentaa vahvasti lasten ja nuorten käsityksiä alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toivookin, että ministerit tämänpäiväisessä kokouksessaan päättäisivät antaa eduskunnalle hallituksen esityksen, joka sisältää paitsi ulkomainonnan, myös alkoholiin liittyvän mielikuvamainonnan ja urheilusponsoroinnin kiellon.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. Järjestö aloitti toimintansa 2012, jolloin Elämäntapaliitto ry, Terveys-Hälsan ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry yhdistyivät.

Lisätietoja:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, toimnnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234