EHYT ry perustettiin

Koriste.

Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhdistymistä uudeksi, vahvaksi päihdetyön järjestöksi on valmisteltu noin puolentoista vuoden ajan.  Tavoitteena on ollut rakentaa järjestö, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

EHYT ry:llä on vahva asiantuntemus ja osaaminen ehkäisevässä päihdetyössä ja päihdepolitiikassa.  Elämäntapaliiton, Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toiminnassa on ollut keskenään erilaisia painotuksia, jotka nyt yhdistyvät EHYT ry:ssä.  Tämä luo uudelle järjestölle vankan pohjan toimia myös laajemmin ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteisen äänen kokoajana.

Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry siirtävät EHYT ry:lle toimintansa ja toiminta-avustuksensa vuoden vaihteessa.  Henkilöstö siirtyy uuteen järjestöön vanhoina työntekijöinä.  Toimintansa aloittaessaan EHYT ry:llä on noin 60 työntekijää ja sen vuosibudjetti on noin viisi miljoonaa euroa.  Keskustoimiston ohella järjestöllä on toimintaa eri puolilla Suomea.

Elämäntapaliitolla ja Terveys ry:llä on yhteensä yli sata jäsenyhdistystä, joilla on mahdollisuus liittyä uuden järjestön jäseniksi ilmoittamalla siitä vuoden loppuun mennessä.

EHYT ry:n puheenjohtajaksi 2011-2014 valittiin THL:n ylijohtaja Erkki Vartiainen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä.

Liittovaltuuston johdossa aloittaa Antti Holopainen ja varapuheenjohtajana Arja Jääskeläinen.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja on Elämäntapaliiton Sari Aalto-Matturi.  Terveys ry:n Kristiina Hannulasta tulee uuden järjestön kohtaavasta työstä ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta vastaava johtaja ja EOPH:n Kari Vuorisesta innovaatio- ja talousjohtaja.

Lisätietoja:

Sari Aalto-Matturi
Elämäntapaliitto ry
puh. 0400 508 234

Kristiina Hannula
Terveys ry
puh. 040 701 5207

Kari Vuorinen
Elämä On Parasta Huumetta ry
puh. 050 336 7040