EHYT ry kummeksuu kokoomuksen alkoholipoliittista linjausta: Alkoholihaitat eivät koske vain pientä joukkoa suomalaisia

Koriste.

Tosiasiassa valtaosa päihdehaitoista ei kuitenkaan aiheudu tuolle alkoholia eniten käyttävälle 10 prosentille, vaan alkoholinkäyttäjien suurelle enemmistölle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n juomatapatutkimuksen mukaan miesten päihdehaitoista 78 prosenttia ja naisten 88 prosenttia aiheutuu muille kuin suurkuluttajille.

Suomalaisten humalahakuisuuteen taipuva juomakulttuuri altistaa erityisen paljon riskeille, kuten onnettomuuksille ja erilaisille terveyshaitoille, vaikka säännöllinen kulutus ei ylittäisikään suurkulutuksen rajoja.

Poliittiset päätökset tehtävä tietoon perustuen

Haittoja vähentävän alkoholipolitiikan tueksi on olemassa runsaasti tutkittua tietoa. THL on tuonut esille tutkimustietoa, joka osoittaa nimenomaan kokonaiskulutukseen vaikuttamisen olevan tehokasta päihdehaittojen ehkäisyä. Kokonaiskulutuksen noustessa haitat kasvavat, suurkuluttajien määrä lisääntyy ja myös suurkuluttajien kulutusmäärät kasvavat.

On oleellista, että poliittisia linjauksia tehdään tietoperustaisesti. Luottamusta ei herätä, jos nykyinen pääministeripuolue perustaa alkoholipoliittiset linjauksensa mieluummin mututuntumaan kuin tutkimustietoon.

Kokoomuksen linjauksissa on näkökulmia, joihin myös päihdehaittojen näkökulmasta voi yhtyä. Olisi toivottavaa, että osa koteihin siirtyneestä alkoholinkulutuksesta voitaisiin palauttaa ravintoloihin. On kuitenkin tärkeää, että näitä keinoja pohdittaessa haittanäkökulma otetaan vakavasti. Ravintolaelinkeinon tukemiseen on löydettävä keinot, joilla ei lisätä kulutusta tai haittoja.

 

Lisätiedot:

Sari Aalto-Matturi
toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 0400 508 234