EHYT peräänkuuluttaa rahapelipoliittisen ohjelman laatimista

Pelikoneita.

Tiedotustilaisuudessa nostettiin esiin seitsemänkohtainen suunnitelma Veikkaukseen toimista vastuullisuuden vahvistamiseksi. EHYT ry pitää tärkeänä sitä, että valtio Veikkauksen omistajana on ryhtynyt toimenpiteisiin vastuullisuuden edistämiseksi. Tilaisuudessa esitellyt toimenpiteet ovat askel oikeaan suuntaan ja samoja, joita EHYT on kannanotoissaan ja lausunnoissaan peräänkuuluttanut usein vuosien ajan. Nyt esillä olleiden toimenpiteiden lisäksi EHYT vaatii kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman laatimista.

Rahapelipoliittinen ohjelma

EHYT korostaa, että eilen julkaistujen päätösten tueksi tarvitaan rahapelipoliittinen ohjelma. Olemme esittäneet kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman laatimista jo vuodesta 2016. Valtioneuvoston on tehtävä periaatepäätös, jossa asetetaan tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja tuotoille. Rahapelipoliittisen ohjelman tulee perustua tutkittuun tietoon tehokkaista pelihaittojen ehkäisyn keinoista.

Pakollinen tunnistautuminen ja pelikoneiden määrän vähentäminen

Kehittämistoimenpiteenä hajasijoitettujen raha-automaattien pakollista tunnistautumista aikaistetaan ja se otetaan vaiheittain käyttöön aikavälillä 1.10.2020–1.1.2022. Pakollinen tunnistautuminen raha-automaatteihin on yksi askel kohti vastuullisempaa rahapelitoimintaa. Tunnistautuminen ei kuitenkaan yksin riitä vähentämään rahapelihaittoja, vaan ehkäisyyn tarvitaan edellisen lisäksi myös muuta sääntelyä ja pelikasvatusta.

Kehittämistoimenpiteiden mukaan myös raha-automaattien määrää ollaan vähentämässä 3 000:lla automaatilla. Raha-automaattien määrän pienentäminen eli pelien saavutettavuuden vähentäminen on hyvä uutinen rahapelihaittojen ehkäisyn kannalta. Suomen 18 500 hajasijoitettua rahapeliautomaattia on väestön kokoon suhteutettuna maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen suuri määrä.

Automaattien määrän vähentämisen lisäksi maantieteelliseen ja sosioekonomiseen sijoitteluun tulee kuitenkin kiinnittää huomiota. Edellisten lisäksi raha-automaattien pelillisiä ominaisuuksia tulee tarkastella kriittisesti.

Mainonta ja markkinointi

Julkaistujen Veikkauksen kehittämistoimenpiteiden mukaan markkinoinnin määrää ollaan vähentämässä kolmanneksella verrattuna 2017 edeltävään aikaan. Fyysisten automaattien pelikohdeinformaatio mediassa lopetetaan kokonaan ja digitaalisessa kanavassa pelattavien nopearytmisten pelien pelikohdeinformaatio lopetetaan muualla kuin digitaalisessa ympäristössä. Nämä ovat toimenpiteitä, joita EHYT esitti jo vuonna 2016.

Haittojen ehkäisyn näkökulmasta markkinoinnin sijaan peliyhtiön tulisi antaa pelaajalle selkeät tuotetiedot pelistä sisältäen pelisääntöjen lisäksi arvion pelin haittariskistä ja todellisista voittoluokista.

Lopuksi

Yhteenvetona EHYT toteaa, että eilen esitetyt kehittämistoimenpiteet ovat hyvä alku rahapelihaittojen ehkäisylle. Tulevaisuutta ajatellen näemme tärkeäksi vastuutoimenpiteiden käytännön toteutuksen ja sitoutumisen rahapelihaittojen monipuoliseen ja läpinäkyvään ehkäisyyn. EHYT odottaa kehittämistoimien jatkoksi käytännön toimia ja rahapelipoliittista ohjelmaa, joilla rahapelihaittojen ehkäisyyn sitoudutaan aidosti ja pitkäjänteisesti.

Lue keskeiset linjauksemme rahapeleistä, arpajaislaista ja rahapelihaittojen ehkäisystä: http://www.ehyt.fi/fi/keskeiset-linjauksemme-rahapeleista-arpajaislaista-ja-rahapelihaittojen-ehkaisysta

Katso Veikkauksen kehittämistoimenpiteet: https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/14233153/Veikkaustiedotustilaisuus05092019/6bfcfd56-e021-cd01-99b6-ea94e9377494/Veikkaustiedotustilaisuus05092019.pdf

Lisätiedot:

Tapio Jaakkola, projektipäällikkö, Arpa-projekti, EHYT ry, 050 463 8212

Eija Pietilä, projektiasiantuntija, Arpa-projekti, EHYT ry, 050 514 7658