EHYT: Alkoholipolitiikka on ensi sijassa kansallinen asia

Jalkoja.

Mikäli 5,5-prosenttia ylittävien juomien etämyynti alkoholimonopolin ohi sallittaisiin toisista EU-jäsenvaltioista niin tulisi se sallituksi myös kotimaisille toimijoille. Valtion alkoholimonopolin ohittava etämyynti muista EU-jäsenvaltioista merkitsisi käytännössä monopolin hävittämistä. Tällöin alkoholimarkkinat vapautuisivat myös väkevien alkoholijuomien osalta.

Tuoreimpien kyselytutkimusten mukaan suomalaisista 85 prosenttia vastustaa väkevien alkoholijuomien myynnin vapauttamista (Alkoholipoliittiset mielipiteet 2018).

Alkoholimonopoli ei ole EU-lain vastainen

Keskustelussa on tärkeää muistaa, että alkoholin vähittäismyyntimonopoli yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien osalta on kiistatta sekä EU-lain että kansallisen lainsäädännön mukainen. Kansalliset monopolit ovat EU:n perustamissopimuksen mukaan (SEUT 37 art. 1 k) sallittuja kunhan ne eivät hankinnoissa tai myynnissä syrji jäsenvaltioiden kansalaisia.

”Näemme tässä selkeän ristiriidan. Komission lausunto ei ole linjassa monopolit sallivan EU:n perustamissopimuksen kanssa. Merkittävät alkoholipoliittiset päätökset tehdään kansallisesti. Komission näkemys etämyynnistä ei ole Suomelle lainsäädännöllinen velvoite. Säädettyjen kansallisten lakien mahdolliset ristiriidat EU-lain kanssa arvioidaan EU-oikeudessa”, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Komission näkemys voidaan kuitenkin käytännössä toteuttaa sallimalla ulkomaalaisille toimijoille mahdollisuus listata tuotteensa veloituksetta ja omalla ilmoituksellaan Alkon myytäväksi sen verkkokauppaan. Tässä asetelmassa Alkon monopoliasema myyjänä säilyisi. Tämän jo nyt laillisen vaihtoehdon komissio tuo myös itse esille omassa lausunnossaan.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ei toimi valtion alkoholimonopolin puolesta tai sitä vastaan, mutta pyrkii lukuisin eri keinoin vähentämään päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisille. Alkoholipoliittisena välineenä vähittäismyyntimonopoli on kansanterveyden edistämiseksi sekä alkoholihaittojen vähentämiseksi perusteltu ja toimiva keino.

”Moni suomalainen on saattanut unohtaa, että Alkon tehtävä on nimenomaan vastuullisuus ja alkoholihaittojen vähentäminen. Alko hoitaa esimerkiksi ikärajavalvonnan tehokkaasti. Toisaalta Alko voisi ottaa nykyistä enemmän mallia Ruotsista, jossa Systembolaget panostaa merkittävästi omaan vastuullisuustoimintaansa. Alkoholipolitiikkaa ei koskaan pidä tehdä asettaen alkoholiteollisuuden taloudellisia voittoja etusijalle”, toteaa  Juha Mikkonen.

Alkoholihaitat koskettavat laajasti koko suomalaista yhteiskuntaa

Alkoholin kohtuukäyttö kuuluu monen suomalaisen juhlaan ja siten alkoholilla on kulttuurinen paikkansa myös myönteisenä elämää rikastavana asiana. Alkoholi ei kuitenkaan ole tavanomainen kulutushyödyke vaan on yksi merkittävimmistä vältettävissä olevien kansanterveysongelmien aiheuttajista maailmassa.

Alkoholinkäytöstä seuraa mittavia haittoja yhteiskunnalle: alkoholi tappaa maailmassa 3 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Lisäksi esimerkiksi onnettomuuksiin liittyvät kuolemat ja muut käyttötilanteisiin liittyvät alkoholihaitat eivät kasaannu vain alkoholiriippuvaisille, vaikka näin usein virheellisesti oletetaan.

”Erikoista nimenomaan suomalaisessa keskustelussa on, että alkoholin kaltaisesta riippuvuutta aiheuttavasti aineesta yritetään toistuvasti tehdä vapauden symbolia”, sanoo Mikkonen.

Suomen alkoholilain notifikaatiosta ovat lausuneet muun muassa:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Eurocare (European Alcohol Policy Alliance)

NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network)