Ehkäisevän päihdetyön verkosto: Keskioluestakin pitäisi voida keskustella kiihkottomasti

Koriste.

–  Siirto merkitsisi todennäköisesti myös ravintoloille mahdollisuutta valloittaa takaisin päivittäistavarakaupalle menettämäänsä markkinaosuutta alkoholin kokonaiskulutuksesta. Kolmosoluen siirtämisellä Alkoon olisi merkitystä myös lasten ja nuorten alkoholin käyttöön, sillä nuoret juovat tyypillisesti nimenomaan ruokakaupasta hankittua alkoholia.

– Kansalaiset eivät ole ehdotukselle vielä erityisemmin lämmenneet, ja näyttää siltä, että keskustelu ei ole ajankohtainen lähivuosina. Tämäkin mahdollisuus on kuitenkin tärkeää säilyttää tulevien aikojen keinovalikoimassa, jos päihdehaittoja ei muilla keinoin saada olennaisesti vähenemään. Ajan kanssa voidaan käydä kansalaiskeskustelua siitä, voisiko kakkosoluen kanssa kuitenkin elää, jos sitä kautta päihdehaitat ja niiden kustannukset olennaisesti vähentyisivät.

On esitetty arvioita, että alkoholin kokonaiskulutus pikemminkin kasvaisi, kun ihmiset Alkossa käydessään vaihtaisivat oluen vahvempiin juomiin. Samoin on pelätty muutoksen tuhoavan kaupan alan työpaikkoja maaseudulla.

 – Ruotsin kokemusten perusteella huoli esimerkiksi vahvempiin siirtymisestä on aiheeton. Monille alkoholiprosentilla ei ole valtavaa merkitystä, vaan ruokakaupan 3,7 prosenttinen korvaisi aikaisemman 4,5 prosenttisen, sanoo Ehkäisevän päihdetyön verkoston puheenjohtaja Kristiina Hannula.

 – Mutta on myös tärkeää, että vaikutukset Suomen talouteen ja työpaikkoihin nähdään kokonaisuutena. Alkoholin työllistävät vaikutukset ovat pitkälti muualla kuin alkoholialalla: sosiaali- ja terveysalalla ja esimerkiksi poliisissa, huomauttaa Hannula. Lisäksi on muistettava, että alkoholiperäisten sairauspoissaolojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin kaksi miljoonaa työpäivää, mikä merkitsee lähes 10 000 henkilötyövuotta joka vuosi.

Lisätietoja: Ehkäisevän päihdetyö verkoston puheenjohtaja Kristiina Hannula, puh. 040 701 5207

 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoaa yhteen 35 Suomen merkittävintä päihdetyön asiantuntijajärjestöä. Verkoston visio on yhteiskunta, jossa on vähemmän päihteitä ja enemmän hyvinvointia. 
www.ept-verkosto.fi