Ehkäisevän päihdetyön verkosto: Alkoholin mielikuvamainonta on kiellettävä kokonaan

tiedote_liitutaulu
Ehkäisevän päihdetyön verkosto pitää hyvänä hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän linjausta alkoholin ulkomainonnan kiellosta. Ulkomainonnan kieltämisellä suojellaan lapsia ja nuoria alkoholimainonnalle altistumiselta ja poistetaan alkoholimyönteiset viestit katukuvasta. Verkoston mielestä on hienoa, että alkoholimainontaan liittyvissä asioissa saadaan pitkän odotuksen jälkeen tuloksia aikaan. Valitettavaa kuitenkin on, että uudistuksen kokonaisuus on jäämässä vajaaksi.

Ehkäisevän päihdetyön toimijaverkosto ja lastensuojelujärjestöt ovat tehneet pitkään ja määrätietoisesti töitä alkoholimainonnan rajoittamiseksi.  Keskeisenä viestinä on ollut, että alkoholin mielikuvamainonta tulisi kieltää kokonaan. Kaikki alkoholin mielikuviin pohjautuva markkinointi hämärtää kansalaisten käsityksiä alkoholin vaaroista ja haitoista. Vähentämällä lasten ja nuorten altistumista alkoholimainonnalle tuetaan myös perheiden, koulun, nuorisotyön sekä muiden lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävien tahojen toimintaa.

Tutkimusten mukaan nuoret havaitsevat alkoholimainontaa useimmiten televisiossa, kaupoissa ja lehdissä. Noin puolet nuorista on lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa.  Ulkomainonnan kielto on siis itsessään riittämätön toimenpide, vaikkakin tärkeä.

Ehkäisevän päihdetyön verkosto toivoo, että eduskunnasta löytyy rohkeutta viedä ulkomainonnan kiellon lisäksi läpi alkoholin mielikuvamainonnan kielto, jolle löytyy sekä kansanedustajien että suomalaisten enemmistön tuki.

Verkoston puolesta lisätietoja antavat:

Mervi Hara                                                          

Toiminnanjohtaja                                                       

Suomen ASH ry                                                        

mervi.hara@suomenash.fi                               

050 460 2324    

Kristiina Hannula

Johtaja        

EHYT ry

kristiina.hannula@ehyt.fi

040 701 5207   

 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto kokoaa yhteen yli 30 Suomen merkittävintä päihdetyön asiantuntijajärjestöä. Verkoston visio on yhteiskunta, jossa on vähemmän päihteitä ja enemmän hyvinvointia.