Ehkäisevän päihdetyön toimijat: Tutkimustieto alkoholimainonnan vaikutuksista ei ole kiistanalaista

tiedote_liitutaulu

Ehkäisevän päihdetyön toimijat: Tutkimustieto alkoholimainonnan vaikutuksista ei ole kiistanalaista

Alkoholimainonnan haitallisesta vaikutuksesta alaikäisten kehitykseen on olemassa vahva tutkimusnäyttö. Tutkimusten mukaan alkoholin mainonta aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista käyttöä ja humalajuomista. Se häiritsee nuorten fyysistä, psykologista ja sosiaalista kehitystä sekä altistaa päihteiden suurkulutukselle ja riippuvuuksille aikuisiässä.

Suomalainen alkoholiteollisuus ja ulkomainospaikkoja myyvä yritys tekevät parhaillaan aktiivista vaikut-tamistyötä alkoholimainonnan puolesta – lasten ja nuorten suojaamiseksi STM:ssä valmisteltuja rajoituksia vastaan. Näyttävässä mainoskampanjassa JCDecaux haluaa Panimoliiton tavoin kiistää alkoholimainonnan vaikutukset.

Lapset ja nuoret eivät elä tyhjiössä, vaan he tarkkailevat ympäristöään ja luovat omia mielikuvia tavoiteltavista käyttäytymismalleista. Vaikka alkoholimainonta ei olisi erityisesti suunnattu nuoriin, mainokset viehättävät niin nuoria kuin aikuisiakin. Viime vuonna tehdyssä kyselytutkimuksessa yli puolet 13 – 17 -vuotiaista nuorista koki alkoholimainonnan vetoavan nuoriin. Vain joka kuudes nuori arvioi, että nämä mainokset eivät vetoa nuoriin. (TNS Gallup 2011.)

Valtaenemmistö suomalaisista ajattelee, ettei alkoholia pitäisi mainostaa myönteisillä mielikuvilla. Kolme neljästä (76 %) pitää hyvänä, että mainoksessa kerrotaan alkoholijuomasta hinta ja tuotetietoja, mutta ei hyväksy alkoholin mielikuvamainontaa. Suomalaisista 60 prosenttia kieltäisi mainonnan kokonaan lasten ja nuorten suojelemiseksi, kun taas alkoholiteollisuuden itsesäätelyyn luottaa vain reilu kolmannes (36 %) suomalaista. (TNS Gallup 2012.)

Maailman terveysjärjestö WHO korostaa Euroopan Alkoholiperuskirjassa (European Charter on Alcohol) lasten ja nuorten suojelua alkoholimainonnalta. Eettisissä periaatteissaan WHO toteaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä vailla alkoholijuomien myynnin ja käytön edistämiseen pyrkiviä vaikutteita.

Suomi on sitoutunut myös Lapsen oikeuksien sopimukseen. Vuonna 2011 YK:n lapsen komitea suositteli, että Suomi vahvistaisi toimiaan nuorten alkoholin, tupakan ja päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja sitouttaisi myös mediatoimijoita mukaan terveellisen elämäntavan tukemiseen.

Alkoholiin liittyy suuria kansanterveydellisiä haittoja. Siksi esitetyt lakimuutokset laeiksi alkoholilain 33§:n ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta ovat perusteltuja. Alkoholimainonnan rajoittaminen on vero- ja hintapolitiikan jälkeen tehokkain käytettävissä oleva keino vähentää alkoholihaittoja. Alkoholimainontaa rajoittavan lakiesityksen valmistelun taustalla ei ole aikuisten alkoholinkäytön tai tuotetietouden saamisen rajoittaminen, vaan lasten ja nuorten suojelu.

Lisätietoja:

johtaja Kristiina Hannula (EHYT ry), puh. 040 701 5207
toiminnanjohtaja Mervi Hara (Suomen ASH ry), puh. 050 460 2324

Ehkäisevän päihdetyön toimijaverkostossa mukana olevat toimijat löytyvät mm. osoitteesta
facebook.com/minajoisinvahemman. Verkostossa mukana olevien noin 30 järjestön yhteistyötä koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.