Ehkäisevän päihdetyön toimijat: Kannabis on otettava vakavasti

tiedote_liitutaulu

Ehkäisevän päihdetyön toimijat: Kannabis on otettava vakavasti

Suomalaisten tietämys kannabiksen käytön, kasvatuksen ja myynnin seurauksista on puutteellista ja monesti mustavalkoista. Varsinkin nuorten suhtautuminen kannabiskokeiluihin on lieventynyt ja kannabiksen käyttö ilmiönä on yhä arkipäiväistynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestökyselyn mukaan noin miljoona suomalaista on kokeillut kannabista.

Kokeilu on yleisintä 25 – 34 -vuotiaiden miesten keskuudessa. Heistä melkein puolet on kokeillut kannabista. Lähes joka toinen suomalainen pitää kannabiskokeilujen riskejä vähäisinä. Nuorista aikuisista miehistä näin ajattelee kolme neljästä.

Ehkäisevän päihdetyön verkosto ja Päihteetön pelikenttä -verkosto ovat huolissaan asennemuutoksesta. Kannabikseen liittyvän keskustelun tulisi käsitellä ilmiötä, käyttökulttuurin muutoksia ja haittoja nykyistä monipuolisemmin. Kansanterveysjärjestöjen mielestä kannabiksen käyttöä ei tule edistää.  Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei kannabiskokeiluista aiheudu yksilötasolla kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia. Viranomaisten toiminnan tulee olla ennen kaikkea laadukasta päihdekasvatusta, elämänhallintaa ja mahdollisen käytön lopettamista tukevaa, ei niinkään rankaisemista painottavaa.

Verkostojen puolesta lisätietoja antaa:

Jussi Perälä
Asiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Koordinaatioyksikkö
puh. 050 591 9020