Ehkäisevä päihdetyö kannattaa -tunnustus pudasjärveläiselle Tarja Väisäselle

tiedote_liitutaulu

Ehkäisevä päihdetyö kannattaa -tunnustus pudasjärveläiselle Tarja Väisäselle

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valinnut Ehkäisevä päihdetyö kannattaa -tunnustuksen saajaksi pudasjärveläisen vapaa-aikaohjaaja Tarja Väisäsen. Tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on edistänyt omalla paikkakunnallaan ehkäisevän päihdetyön tunnettuutta ja tuonut esille työn tärkeyttä.

Sarjassaan ensimmäisen tunnustuksen saajan valinnassa korostettiin paikallisen toiminnan monialaisuutta, verkostomaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tarja Väisänen toimii Pudasjärvellä kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä ja Oulunkaaren yhtymähallituksen nimeämän ehkäisevän päihdetyön moniammatillisen työryhmän puheenjohtajana.

Tarja on ansiokkaasti osallistanut työryhmän toimintaan myös kaikki Pudasjärven vähittäiskauppiaat, huoltoasemat ja kioskit. Kokouksissa on käsitelty muun muassa kauppojen omavalvontaohjelmia, käyty läpi kouluterveyskyselyn tuloksia päihteistä ja niiden saatavuudesta ja käyty keskustelua paikallisen urheiluseuran huvitoimikunnan kanssa.  Lisäksi vuonna 2012 Tarja kokosi Ehkäisevän päihdetyön viikon jokaiselle päivälle viikon teeman mukaista ohjelmaa ja teki viikon aikana laajaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

EHYT ry myöntää tunnustuksen paikallisten toimijoiden antamien ilmiantojen perusteella. – Oulun seudulla toimii useita aktiivisia, ammattitaitoisia ja positiivisella otteella työskenteleviä ihmisiä, mutta päädyin ehdottamaan nimenomaan Tarjaa. Mielestäni Tarja ansaitsee tunnustuksen työstään, sillä hän on tehnyt ja tekee edelleen merkittävää työtä päihteettömyyden edistämiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi omalla paikkakunnallaan, toteaa Tarjan ilmiantanut ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarja Väisänen oli iloisesti yllättynyt ja onnellinen saamastaan tunnustuksesta. – Niinhän se on, että ehkäisevä työ kannattaa aina ja meillä Pudasjärven lasten ja nuorten parlamentti on tiivistänyt hienosti, että päihteitä puolestaan ei kannata käyttää, hän painottaa.

Tunnustus luovutetaan Tarjalle virallisesti Oulussa 3.12. järjestettävässä Nuuskaa  taskussa -seminaarissa. 

Lisätietoja:

Sinikka Korpela
aluekoordinaattori
EHYT ry
Kumppanuuskeskus, Oulu
p. 0400 274 833

Saija Himanka
aluekoordinaattori
EHYT ry
Kumppanuuskeskus, Oulu
p. 050 439 1610